Free

Blue Planet II: The science behind the BBC Series

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Reardon Smith theatre

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

(Sgroliwch i lawr i ddarllen hwn yn Gymraeg)

OU Lecture: The science behind the BBC Series

Dr Mark Brandon and Dr Philip Sexton have spent years working in oceans all around the world including Antarctica, the Atlantic and the Arctic. Most recently, they were part of the OU co-production team working on Blue Planet II. Together they will talk about the science of our oceans, the experience of the production process, and how science and discovery were the driving forces behind the award-winning series.

Arrival from 6 pm, lecture starts at 6:30 pm, please ensure you are seated by 6:25pm.

The lecture will be held in Reardon Smith theatre at the National Museum Cardiff. Please do not use the main museum entrance, on arrival please enter via the Park Place entrance.

Maximum 2 tickets per person,

If you have any access requirements, please contact wales-events@open.ac.uk


Darlith y Brifysgol Agored:Y wyddoniaeth y tu ôl i’r gyfres BBC

Mae Dr Mark Brandon a Dr Philip Sexton wedi treulio blynyddoedd yn gweithio mewn moroedd ar draws y byd, gan gynnwys Antarctica, yr Iwerydd a’r Arctig. Yn fwy diweddar, roedd y ddau yn rhan o dîm cynhyrchu’r OU gan weithio ar Blue Planet II. Gyda’i gilydd byddant yn siarad am wyddoniaeth ein moroedd, y profiad o gynhyrchu, a sut y bu i wyddoniaeth a darganfod yrru’r rhaglen sydd wedi ennill gwobrau lu.

Cyrraedd am 6pm, darlith yn dechrau am 6:30pm, sicrhewch eich bod yn eistedd erbyn 6:25pm.

Cynhelir y ddarlith yn theatr Reardon Smith yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Peidiwch â defnyddio prif fynedfa’r amgueddfa, wrth i chi gyrraedd defnyddiwch fynedfa Park Place.

Uchafswm o 2 docyn i bob unigolyn

Os oes gennych chi unrhyw anghenion o safbwynt mynediad, cysylltwch â wales-events@open.ac.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Reardon Smith theatre

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved