Boat design and build workshops
Free
Boat design and build workshops

Boat design and build workshops

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

The Lab, Haverfordwest

Old Ocky White's Department store

Riverside

Haverfordwest, United Kingdom

View Map

Event description

Description

Learn how to build an innovative new sail boat in a series of free hands-on workshops with Seren Sailcraft.

Develop your DIY skills with an experienced boat builder, who will explain the design principles of the craft and help budding guerrilla boatbuilders to get sailing.

Sessions will be 6-9pm, September 26-30 2016 (you do not need to attend every session).

Places are limited to 10 people in each session, so please book.

Crefft hwylio  gweithdy dylunio ac adeiladu cwch 

Dysgwch sut i adeiladu cwch hwylio newydd arloesol mewn cyfres o weithdai ymarferol gyda Seren Sailcraft.

Datblygwch eich sgiliau DIY gydag adeiladwr cwch profiadol, a wnaiff egluro’r egwyddorion dylunio o’r grefft a chynorthwyo cyw adeiladwyr cychod gerila i hwylio.  

Bydd sesiynau 6-9pm, Medi 26-30 2016 (nid oes angen i chi fynychu bob sesiwn). 

Mae lleoedd yn gyfyngedig i 10 o bobl ym mhob sesiwn, felly archebwch.

Share with friends
Date and Time
Location

The Lab, Haverfordwest

Old Ocky White's Department store

Riverside

Haverfordwest, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved