Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Bore Agored i Ôl-raddedigion

Cardiff University Postgraduates

Wednesday, 27 March 2019 from 09:00 to 12:00 (GMT)

Bore Agored i Ôl-raddedigion

Ticket Information

Type End Quantity
Open Day Attendee
This ticket is for the person interested in postgraduate study at Cardiff University.
27 Mar 2019 Free  
Guest
This ticket is for friends/family of those interested in postgraduate study. If the guest is also interested in postgraduate study, they should register as an attendee.
27 Mar 2019 Free  

Share Bore Agored i Ôl-raddedigion

Event Details

 

Ymunwch â ni yn ein Bore Agored i Ôl-raddedigion i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer Medi 2019.

Yn y Bore Agored, byddwch yn gallu gofyn cwestiynau a thrafod eich opsiynau dros goffi gyda’r tîm ôl-raddedig a rhai o’n myfyrwyr presennol. Ni fydd unrhyw staff academaidd yn bresennol yn y bore agored. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys sgwrs ariannu i roi rhagor o wybodaeth i chi.

Cynhelir y Bore Agored ar yr un diwrnod â’r Diwrnod Agored i Israddedigion sy’n golygu y bydd hefyd gennych chi gyfle i fynd i rai o’r gweithgareddau canlynol sy’n cael eu cynnal yn y digwyddiad hwnnw a allai fod o ddiddordeb:

  • Taith o’r ddinas
  • Ffilmiau Caerdydd...gyda phopgorn yn rhad ac am ddim
  • Arddangosfa Diwrnod Agored – Prif Adeilad
  • Llyfrgelloedd y Brifysgol

 

Amserlen Bore Agored:

  • 09:00 – 09:30 – Cofrestru
  • 09:00 – 12:00 – Sesiwn wybodaeth galw heibio a choffi gyda’r tîm Ôl-raddedig a myfyrwyr
  • 10:30 – 11:00 - Ariannu eich Gradd Meistr


Cewch ragor o wybodaeth am gyllid a chyrsiau a addysgir ar ein tudalennau gwe.

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael y newyddion diweddaraf am y digwyddiad.

 

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

 

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Cewch dynnu’r caniatâd hwn yn ôl ar unrhyw adeg.

 

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Do you have questions about Bore Agored i Ôl-raddedigion ? Contact Cardiff University Postgraduates

Save This Event

Event Saved

When & Where


Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion
Ysgol Busnes Caerdydd
Adeilad Aberconwy
CF10 3EU Rhodfa Colum
United Kingdom

Wednesday, 27 March 2019 from 09:00 to 12:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

Cardiff University Postgraduates

Whether you want to enhance your career prospects, change direction or pursue further academic study, Cardiff University could be your next step. Internationally recognised as one of Britain's major teaching and research universities and, as a member of the Russell Group, we are committed to enabling world-leading, agenda-setting research.

Choose from over 200 taught programmes and pursue research in over 140 different areas.

Our world-leading research was ranked 5th for quality and 2nd for impact amongst UK universities in the 2014 Research Excellence Framework.

Our Doctoral Academy encourages research students to become part of the wider research community and provides a comprehensive skills development programme.

Joining Cardiff University you will become part of a network of over 8,500 postgraduates and will benefit from studying in a dynamic research environment alongside staff who are working at the frontiers of knowledge in their disciplines.

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.