£5

Bore Coffi Nadolig RSPB Cymru Christmas Coffee Morning

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mansion House

Richmond Road

Cardiff

CF24 3UN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Friends Who Are Going
Event description

Description


Eleni, dewiswyd RSPB Cymru fel un o elusennau’r flwyddyn y Gwir Anrhydeddus Yr Arglwydd Faer Caerdydd.

Ymunwch â ni yn Mansion House ar gyfer ein bore coffi Nadolig, lle gallwch…

* Greu addurniadau Nadolig gyda thîm #CaerdyddGwyllt

* Fwynhau darn o gacen a phaned gyda’r Gwir Anrhydeddus Yr Arglwydd Faer Caerdydd

* Ddarganfod sut allech chi ddod yn nes at natur Caerdydd

* Glywed mwy am ein project gwych, Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd

Mynediad: £5 ar gyfer pob person lle gallwch fwynhau diod a darn o gacen.

Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod.


RSPB Cymru has been chosen as one of The Rt. Hon. The Lord Mayor of Cardiff's charities this year.

Come and join us for a Christmas coffee morning at Mansion House, where you can…

• Make festive decorations with the #WIldCardiff team

• Enjoy a piece of cake and meet The Rt. Hon. The Lord Mayor of Cardiff

• Discover how you can get closer to nature in Cardiff

• Hear about our fantastic Giving Nature a Home in Cardiff project

Entry is £5 per person which where you can enjoy a drink and a piece of cake.

We look forward to meeting you.


Share with friends

Date and Time

Location

Mansion House

Richmond Road

Cardiff

CF24 3UN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved