Free

Multiple Dates

Boreau Hwyl Y Fenni

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event
Location

Location

Ysgol Gymraeg Y Fenni

Ysgol Gymraeg y Fenni

Y fenni

NP7 6HF

United Kingdom

View Map

Event description
Boreau Hwyl ar gyfer plant 5-11 oed Welsh Language Fun Mornings for children aged 5-11 years

About this event

*PLEASE SCROLL FOR ENGLISH*

Dewch draw i Ysgol Gymraeg y Fenni dros Hanner Tymor am foreau llawn hwyl yn neuadd yr ysgol. Gweithgareddau hwylus ar gyfer plant sy'n hybu defnydd o'r Gymraeg tu hwnt i'r dosbarth. Cynhelir y sesiynau gan Fenter BGTM.

 • Sesiynau 2 awr o 10-12yh o ddydd Mawrth i ddydd Iau. Croeso i'r plant ddod am un diwrnod neu bob diwrnod, ond mae rhaid eu cofrestru ar gyfer y diwrnodau hynny.
 • Addas ar gyfer plant dros 5 oed.
 • Mae niferoedd yn gyfyngiedig felly archebwch le mor fuan a phosib.
 • Nid oes angen i chi dalu am gofrestru and codir ffi o £3 ar gyfer pob sesiwn, a byddwn yn gyrru e-bost gydag anfoneb a manylion talu.
 • Byddwn mewn cysylltiad dros e-bost gyda rheoliadau Covid-19 a manylion o ran casglu plant ar ddiwedd y sesiwn.
 • Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda post@menterbgtm.cymru

Join us at Ysgol Gymraeg y Fenni over the Half Term for mornings full of fun in the school hall. Fun activities for children aimed at promoting the use of the Welsh language outside the classroom. Sessions will be held by Menter BGTM.

 • 2 hour sessions 10-12pm from Tuesday 26/10/21 to Thursday 28/10/21. The children are welcome to come for just a day or for the full three days. But it is essential that you book them in for the chosen days.
 • Suitable for children over 5 years old.
 • Numbers are limited so please book your place ASAP
 • There is no online registration fee, however each session will cost £3,we will be in contact via e-mail with an invoice and details of how to pay.
 • We will be in contact via email with information regarding any Covid-19 regulations and details of our drop off/collection procedure
 • For more info please contact post@menterbgtm.cymru


		Boreau Hwyl Y Fenni image
Share with friends

Location

Ysgol Gymraeg Y Fenni

Ysgol Gymraeg y Fenni

Y fenni

NP7 6HF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved