Free

Multiple Dates

Botanic Buggy Running - Bygi Ffit yn yr Ardd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

FREE Buggy Running at the National Botanic Garden of Wales – EVERY Tuesday from 10.30am.

Buggy Running is for families who want to walk, jog or run with their little ones.

Meet at the café near the Garden’s main entrance.

Buggies must be suitable for jogging.

Sessions are led by a qualified Ti a Fi run leader.

Booking is essential. Places are limited to just 15 buggies

For further info, email tanwen.randell@meithrin.cymru or sharon.leech@welshathletics.org

xxxxxxxxxxxxx

Bygi Ffit AM DDIM yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru – POB Dydd Mawrth o 10.30yb.

Mae Bygi Ffit am deuluoedd sydd eisiau cerdded, loncian neu redeg gyda’i phlantos bach.

Pawb i gwrdd yn y caffi sy’n agos i’r brif fynedfa.

Rhaid i bob bygi fod yn addas i redeg.

Arweiniwyd gan redwr arbenigol.

Mae archebu eich lle yn angenrheidiol, gyda llefydd cyfyngedig i ddim ond 15 bygi.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: tanwen.randell@meithrin.cymru neu sharon.leech@welshathletics.org

Share with friends

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved