Botanic Inks, Prints and Dyes // Inciau, printiau a llifynnau botanegol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Botanic inks, prints and dyes

Join us for an exciting day exploring natural inks and dyes with textile artist Sian Lester.

You will have an opportunity to:

  • Dye with woad, grown and used in Britain for 1000’s of years
  • Create a shibori style design by tying and folding cloth
  • Learn how to make inks from everyday ingredients like turmeric and berries
  • Make and draw in your own simply bound sample book
  • Experiment with contact printing transferring shapes and colours from leaves and flowers directly onto paper

Susan Martin isa textile designer inspired by the landscape and the potential of plants. Susan specialises in natural dyeing with plants harvested from her garden and local woodlands.

Ages 8+

Special limited offer on 4 people attending. 4 tickets for £45.

Inciau, printiau a llifynnau botanegol

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous yn archwilio inciau a llifynnau naturiol gyda artist tecstilau, Sian Lester.

Byddwch yn cael cyfle i wneud y canlynol:

  • Llifo â glaslys, a oedd yn cael ei dyfu a'i ddefnyddio ym Mhrydain am filoedd o flynyddoedd
  • Creu dyluniad ar arddull shibori trwy glymu a phlygu lliain
  • Dysgu sut i wneud inciau o gynhwysion bob dydd megis tyrmerig ac aeron
  • Creu eich llyfr sampl eich hun wedi'i rwymo'n syml a lluniadu ynddo
  • Arbrofi â phrintio cyswllt gan drosglwyddo siapiau a lliwiau o ddail a blodau yn uniongyrchol ar bapur.


Oed 8+

Share with friends

Date and Time

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved