£27 – £30

Botanical Cyanotype | Workshop for Adults

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mission Gallery

Gloucester Place

Swansea

SA1 1TY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

11am-4pm | £30 (Discount available for Friends of Mission Gallery and previous workshop attendees) | Suitable for ages 16+

In this workshop artist Carly Wilshere-Butler will guide you through the process of creating beautiful blue cyanotype prints. This alternative photographic process was made famous by Botanist Anna Atkins when she used the method to record botanical specimens she had collected. Retrace her steps by producing your own botanical prints/cards and labels or experiment with other materials that are provided. If you have any treasured possessions that you would like to use to make prints, bring them along on the day, all other materials are provided.

LOCATION: Mission Gallery

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Spaces are limited so booking is essential. Please inform us of any access requirements, allergies or medical conditions.11yb-4yp | £30 (Gostyngiad ar gael i Gyfeillion Oriel Mission a mynychwyr gweithdai blaenorol) | Yn addas i 16+ oed

Yn y gweithdy hwn, bydd yr artist Carly Wilshere-Butler yn eich tywys drwy’r broses o greu printiau seianoteip glas hardd. Enwogwyd y dull ffotograffig amgen yma gan y botanegydd Anna Atkins pan wnaeth ei ddefnyddio i gofnodi sbesimenau botanegol roedd wedi’u casglu. Dilynwch ei chamre drwy gynhyrchu’ch printiau/cardiau a labeli botanegol eich hun neu arbrofi gyda deunyddiau eraill a ddarperir. Os oes gynnoch chi unrhyw drysorau o’ch eiddo yr hoffech eu defnyddio i wneud printiau, dewch â nhw draw ar y diwrnod – darperir yr holl ddeunyddiau eraill.

LLEOLIAD: Oriel Mission

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi ar 01792 652016 neu e-bostio education@missiongallery.co.uk

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.

Share with friends

Date and Time

Location

Mission Gallery

Gloucester Place

Swansea

SA1 1TY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved