Brass & Voices - RCT Celebrating 50 Years of Twinning

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St Catherine's Church

Gelliwastad Grove

Pontypridd

CF37 2UF

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Pres a Lleisiau – Dathlu 50 mlynedd o gysylltiadau gefeillio rhyngwladol yn Rhondda Cynon Taf

Ymunwch â ni i roi croeso cynnes i'n gwesteion o gefeilldrefi rhyngwladol yn Eglwys Santes Catrin, Pontypridd. Bydd hi'n noson lawn perfformiadau ardderchog gan rai o ddoniau gorau byd cerdd ar draws Rhondda Cynon Taf,

Y perfformwyr fydd:

• Lewis-Merthyr Band

• Côr Meibion Pontypridd

• Côr Ieuenctid The Glam

• Beverley Humphreys yn cyflwyno

Mae hi'n hanner can mlynedd ers hyrwyddo'n hardal a chymunedau lleol ar draws Ewrop a phedwar ban byd trwy gysylltiadau gefeillio. Ar gyfer y pen-blwydd nodedig yma, byddwn ni'n croesawu gwesteion o Nürtingen (Yr Almaen), Wolfenbuttel (Yr Almaen) a Ravensburg (Yr Almaen). Felly ymunwch â ni wrth inni estyn croeso cynnes y Cymoedd i'n gwesteion rhyngwladol.


Brass & Voices - Celebrating 50 Years of International Twinning in Rhondda Cynon Taf

Join us in welcoming our international twining guests at St Catherine's Church, Pontypridd, for an evening filled with fantastic performances from some of the best musical talent from across Rhondda Cynon Taf.

With performances from:

• Lewis-Merthyr Band

• Pontypridd Male Choir

• The Glam Youth Choir

• Beverley Humphreys Compère | Compère

2018 marks 50 years of promoting our local area and communities across Europe and the wider world through twinning. For this special anniversary, we will be welcoming guests from Nürtingen (Germany), Wolfenbuttel (Germany) and Ravensburg (Germany). So join us in welcoming our international guests and show them a warm, Welsh welcome.

_________________________________________________________

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw fy opsiynau teithio/parcio i gyrraedd/gadael yr achlysur?

Mae digonedd o leoedd parcio ym Mhontypridd. Dyma ragor o wybodaeth:- https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/ParkingRoadsandTravel/Parking/Councilcarparks.aspx

Mae gan Bontypridd orsaf y trenau a gorsaf y bysiau sydd â chysylltiadau da. I gynllunio'ch taith ar drafnidiaeth gyhoeddus, galwch heibio i wefan Traveline Cymru: https://www.traveline.cymru/

Sut galla i gysylltu â'r trefnydd gyda chwestiynau?

Os oes unrhyw gwestiynau gyda chi, ffoniwch 01443 424015

Oes rhaid i fi ddod â thocyn wedi'i argraffu gyda fi?

Bydd croeso i chi naill ai ddod â'ch tocyn wedi'i argraffu, neu ddangos eich ebost cadarnhau ar eich ffôn. Bydd staff hefyd yn bresennol gyda rhestr o'r bobl sy'n dod i roi cymorth i chi os byddwch chi'n colli'ch tocyn.

Ydy hi'n iawn os nad ydy'r enw ar y tocyn neu’r manylion cofrestru yn paru â'r unigolyn sy'n dod?

Ydy, mae hynny'n iawn.FAQs

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

There is ample parking in Pontypridd, with more information on parking available here: https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/ParkingRoadsandTravel/Parking/Councilcarparks.aspx

Pontypridd has both a train station and a bus station with good links to other areas. To plan your journey on public transport visit Traveline Cymru: https://www.traveline.cymru/

How can I contact the organiser with any questions?

If you have any questions about the event please call 01443 424015

Do I have to bring my printed ticket to the event?

You can either bring your printed ticket or you can show the confirmation email on your mobile phone. Staff will also be there on the evening with a list of attendees to assist you should you forget your ticket.

Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends?

Yes this is fine.

Date and Time

Location

St Catherine's Church

Gelliwastad Grove

Pontypridd

CF37 2UF

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved