Free

Breakfast Briefing - Cyllideb Cymru - The Welsh Budget

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pierhead Building

Pierhead Street

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Event description
Join the WFA team for a briefing on the Welsh Government’s Draft Budget 2020-21, and fiscal analysis of the 2019 UK General election

About this Event

Brecwast Briffio Dadansoddi Cyllid Cymru

Cyllideb Cymru

Dydd Iau 13 Ionawr, 2020

08:00yb – 09:30yb

Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

Ymunwch â thîm Dadansoddi Cyllid Cymru (DCC) am drafodaeth o gyllid cyhoeddus Cymru yn dilyn cyhoeddi Cyllideb Ddrafft 2020-21 Llywodraeth Cymru.

Fydd tîm DCC yn trafod:

• Dadansoddiad o Gyllideb Ddrafft 2020-21 Llywodraeth Cymru

• Goblygiadau i Lywodraethau Lleol Cymru

• Trethi datganoledig a lleol yn y Gyllideb Ddrafft

• Etholiad Cyffredinol y DG: goblygiadau cyllidol i Gymru o ganlyniadau'r etholiad

• Rhagolwg ar gyfer cyllidebau Cymreig y dyfodol

Brecwast ysgafn ar gael am ddim!

Wales Fiscal Analysis Breakfast Briefing Event

The Welsh Budget

Monday 13 January, 2020

08:00am – 09:30am

Pierhead Building, Cardiff Bay

Join the Wales Fiscal Analysis (WFA) team for a discussion on Wales’ public finances following the publication of the Welsh Government’s Draft Budget 2020-21.

The WFA team will discuss:

• An analysis of the Welsh Government’s Draft Budget 2020-21

• The consequences for Welsh Local Authorities

• Devolved taxes in the Welsh Budget

• The UK General Election: fiscal implications for Wales of the outcome of the election

• The outlook for future Welsh budgets

A light breakfast is included for free!

Share with friends

Date and Time

Location

Pierhead Building

Pierhead Street

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved