Breakfast Briefing - NHS and 'A Healthier Wales'

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Postgraduate Teaching Centre, Cardiff Business School

Colum Drive

Cardiff

CF10 3EU

United Kingdom

View Map

Event description
Join Simon Dean, Deputy Chief Executive, and Samia Saeed-Edmonds of NHS Wales to hear more about achieving 'A Healthier Wales'.

About this Event

Simon Dean, Deputy Chief Executive of NHS Wales will set out how Welsh Government has responded to the Parliamentary Review of Health & Social Care through the publication of its long-term plan – 'A Healthier Wales' looks to transform the health and care system in Wales with more streamlined and seamless services in the future. Building on this will be an exploration of how the NHS in Wales is developing its relationships with other stakeholders including businesses and social enterprises.

Samia Saeed-Edmonds, NHS Wales Programme Planning Director, will highlight the differences in the Welsh healthcare system, and explore how planning is a fundamental foundation to the way in which Wales is delivering its integrated health and social care system.

Cymru Iachach

Bydd Simon Dean, Dirprwy Prif Weithredwr GIG Cymru cyflwyno sut mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i’r Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol, trwy gyhoeddi ei chynllun tymor hir. Bydd Cymru Iachach yn edrych i drawsnewid y system iechyd a gofal yng Nghymru, gyda gwasanaethau mwy syml a di-dor yn y dyfodol. Yn adeiladu ar hyn bydd archwiliad o sut mae GIG Cymru yn datblygu’r berthynas â rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys busnesau a mentrau cymdeithasol.

Bydd Samia Saeed-Edmonds, Cyfarwyddwr Cynllunio Rhaglenni GIG Cymru, yn amlygu’r gwahaniaethau yn y system gofal iechyd yng Nghymru, ac yn archwilio sut y mae cynllunio sail sylfaenol i’r ffordd y mae Cymru yn darparu ei system gofal iechyd a chymdeithasol integredig

Date and Time

Location

Postgraduate Teaching Centre, Cardiff Business School

Colum Drive

Cardiff

CF10 3EU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved