Breakfast Briefing – Putting PhD Power into your Business

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Dr Charlotte Beale, Dŵr Cymru, and Dr Michael Evans, Transport for Wales, on Putting PhD Power into your Business

About this event

Putting PhD Power into your Business

PhD’s aren’t just for academia! The best businesses know that fantastic research is the catalyst to innovation and growth - they develop PhD Power to help to take them to the next level.

Join us for talks from businesses that have worked closely with social science doctoral researchers to increase productivity, realize strategic goals, and build support for the development of talent and skill in Wales. The ESRC Wales Doctoral Training Partnership develops social scientists, in collaboration with partners in the private, public and third sectors, to bring about business excellence and competitive advantage and is one of 14 similar research networks across the UK.

In this Briefing you will hear from Dr. Charlotte Beale, Head of Economics for Dŵr Cymru, and Dr. Michael Evans, Rail Projects Officer for Transport for Wales on how their organisations have worked closely with social science researchers to create innovation. Professor John Harrington, Director of the ESRC Wales Doctoral Training Partnership, will share how your organisation can get involved in the partnership and will provide an opportunity for you to put forward any questions you might have to our panel of experts.

Join us on Wednesday 20th October 2021 for what promises to be an enlightening and informative session.

If you would like to join our Executive Education Community and receive invitations for future events, Breakfast Briefings, course information, and our monthly newsletters, follow the link here (we like to follow the GDPR rules).

Ychwanegu Pŵer PhD i’ch Busnes

Nid dim ond ar gyfer byd academia yw PhD! Mae’r busnesau gorau yn gwybod mai ymchwil gwych yw’r catalydd i arloesi a thwf – maen nhw’n datblygi Pŵer PhD i fynd â nhw i’r lefel nesaf.

Ymunwch gyda ni i glywed sgyrsiau gan fusnesau sydd wedi gweithio’n agos gydag ymchwilwyr doethuriaeth gwyddorau cymdeithasol i gynyddu cynhyrchiant, gwireddu nodau strategol, ac adeiladu cefnogaeth talent a sgil yng Nghymru. Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethuriaeth ESRC Cymru yn datblygu gwyddonwyr cymdeithasol, mewn cydweithrediad â phartneriaid yn y sectorau preifat, cyhoeddus a thrydydd, i sicrhau rhagoriaeth busnes a mantais gystadleuol, ac mae’n un o 14 rwydwaith ymchwil tebyg ledled y DU.

Yn y Sesiwn dros Frecwast hwn, byddwch yn clywed gan Dr Charlotte Beale, Pennaeth Economeg Dŵr Cymru, a Dr Michael Evans, Swyddog Prosiectau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru ar sut mae eu sefydliadau wedi gweithio’n agos gydag ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol i greu arloesedd. Bydd Yr Athro John Harrington, Cyfarwyddwr Partneriaeth Hyfforddiant Doethuriaeth ESRC Cymru, yn rhannu sut y gall eich sefydliad gymryd rhan yn y bartneriaeth a bydd yn rhoi cyfle ichi gyflwyno unrhyw gwestiynau a allai fod gennych i’n panel o arbenigwyr.

Ymunwch gyda ni ar Ddydd Mercher Hydref 20fed 2021 ar gyfer yr hyn sy’n addo bod yn sesiwn oleuedig ac addysgiadol.

Os hoffech chi ymuno â'n Cymuned Addysg Weithredol a derbyn gwahoddiadau ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol, Sesiynau dros Frecwast, gwybodaeth am gyrsiau, a'n cylchlythyrau misol, dilynwch y ddolen yma (rydyn ni'n hoffi dilyn y rheolau GDPR).

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser Executive Education

Organiser of Breakfast Briefing – Putting PhD Power into your Business

Save This Event

Event Saved