Free

Breathe: Managing Anxiety and Stress / Anadlwch: Rheoli Gorbryder a Straen

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Skills Hub, 2nd floor

Cardiff University Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Event description

Description

This workshop runs each term and is aimed at helping you manage anxiety and stress. We will explore what anxiety and stress look like and how they are maintained.

We will then focus on strategies you can use to manage anxiety and stress. These will include tools for managing anxious patterns of thinking, ways to deal with difficult emotions and also ideas for changing unhelpful patterns of behaviour that maintain anxiety and stress.

Please note: Bookings for all our workshops open two weeks in advance.Cynhelir y gweithdy hwn bob tymor a'i nod yw eich helpu i reoli gorbryder a straen. Byddwn yn ystyried sut bethau yw gorbryder a straen, a sut y cânt eu cynnal.

Yn dilyn hynny, byddwn yn manylu ar strategaethau y gallwch eu defnyddio er mwyn rheoli symptomau gorbryder a straen. Bydd y rhain yn cynnwys modd o reoli patrymau meddwl gorbryderus, ffyrdd o fynd i’r afael ag emosiynau anodd yn ogystal â syniadau ar gyfer newid patrymau ymddygiad sy’n dda i ddim ac sy’n cynnal gorbryder a straen.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai bythefnos ymlaen llaw.

Date and Time

Location

Skills Hub, 2nd floor

Cardiff University Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Save This Event

Event Saved