Breathe: Managing Anxiety and Stress online / Anadlwch: Rheoli Gorbryder a...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online

Cardiff

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This workshop runs each term and is aimed at helping you manage anxiety and stress. We will explore what anxiety and stress look like and how they are maintained.

We will then focus on strategies you can use to manage anxiety and stress. These will include tools for managing anxious patterns of thinking, ways to deal with difficult emotions and also ideas for changing unhelpful patterns of behaviour that maintain anxiety and stress.

This workshop will be delivered online via Blackboard Collaborate. You will be emailed a participation link when you book your place.
Cynhelir y gweithdy hwn bob tymor a'i nod yw eich helpu i reoli gorbryder a straen. Byddwn yn ystyried sut bethau yw gorbryder a straen, a sut y cânt eu cynnal.

Yn dilyn hynny, byddwn yn manylu ar strategaethau y gallwch eu defnyddio er mwyn rheoli symptomau gorbryder a straen. Bydd y rhain yn cynnwys modd o reoli patrymau meddwl gorbryderus, ffyrdd o fynd i’r afael ag emosiynau anodd yn ogystal â syniadau ar gyfer newid patrymau ymddygiad sy’n dda i ddim ac sy’n cynnal gorbryder a straen.

Mae hwn yn weithdy ar-lein sy'n cael ei ddarparu drwy gyfrwng Blackboard Collaborate. Byddwn yn anfon ebost atoch gyda dolen cymryd rhan wedi i chi gadw eich lle.


Date and Time

Location

Online

Cardiff

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved