£21.79 – £43.09

Brecon Beacons Environmental Storytelling Retreat

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

YHA Brecon Beacons Danywenallt

Brecon Beacons National Park

Brecon Beacons

LD3 7YS

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Encil Storïa Amgylcheddol Bannau Brycheiniog / Brecon Beacons Environmental Storytelling Retreat

About this Event

Encil Storïa Amgylcheddol Bannau Brycheiniog

Mehefin 5-6, 2020

YHA Danywenallt, Bannau Brycheiniog

Wedi I noddi gan Canolfan Adrodd Storiau George Ewart Evans a Phroject Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd

Bydd y gweithgaredd hwn, sy’n benodol ar gyfer artistiaid-stori sy’n gweithio gyda themâu ymwybyddiaeth amgylcheddol, stiwardiaeth ecolegol, a gweithredu ar yr hinsawdd, yn ein galluogi i rannu ac adfyfyrio ar ddulliau a modelau, ac i feithrin rhwydweithiau cydweithredol posibl. Byddwn yn ystyried y perthnasau sy’n gorgyffwrdd rhwng y ffyrdd gwyddonol, gwleidyddol, a chwedlonol o feddwl, teimlo, a gweithredu, a ffyrdd o ddod â’r dulliau hyn at ei gilydd yn ein gwaith.

Gofynnir i bawb ddod â darn o waith maen nhw’n gweithio arno ar hyn o bryd: stori, perfformiad cyhoeddus neu i sefydliad, her, defod, neu bryfociad, i’w ddangos a’i drafod.

Ffi cofrestru: £40, (£20 i wersyllwyr) i gynnwys llety, swper, brecwast a chinio. Lle i 30 yn unig.—dim ond 25 gwely sydd ar gael, felly bydd angen i 5 dewr wersylla.

Gwybodaeth: joseph.sobol@southwales.ac.uk ; 01443 668607

Brecon Beacons Environmental Storytelling Retreat

June 5-6, 2020

YHA Brecon Beacons Danywenallt

Sponsored by the George Ewart Evans Centre for Storytelling, and the Reducing Industrial Carbon Emissions Project of the European Regional Development Fund

This gathering, specifically for story- artists working with themes of environmental awareness, ecological stewardship, and climate action, will allow us to share and reflect on methods and models, and to nurture potential collaborative networks. We will examine the overlapping relationships between the scientific, political, and mythic modes of thought, feeling, and action, and ways of bringing these modes together in our practice.

Registration fee: £40, (£20 for campers) includes lodging, dinner, breakfast, and lunch. Limited to 30 participants.--only 25 beds available, so at least 5 rugged souls will need to camp. Limited to 30 participants. All are asked to bring something they are working on: a story, a public or institutional performance, challenge, ritual, or provocation, to demonstrate and discuss.

Information: joseph.sobol@southwales.ac.uk; 01443 668607

Share with friends

Date and Time

Location

YHA Brecon Beacons Danywenallt

Brecon Beacons National Park

Brecon Beacons

LD3 7YS

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved