Free

Brecwast Adeiladu

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coleg Gwent, Blaenau Gwent Learning Zone

Lime Avenue

Ebbw Vale

NP23 6GL

United Kingdom

View Map

Event description
Mwynhewch fap brecwast blasus wrth ganfod mwy am grantiau a chyllid ar gyfer cyrsiau adeiladu a rhwydweithio gyda chwmnïau lleol eraill.

About this Event

Rydym mor falch o’ch gwahodd i ddigwyddiad Brecwast Adeiladu Coleg Gwent.

Bydd brecwast yn cynnwys cyflwyniadau gan CITB, YPrentis a GwerthwchiGymru a bydd yn cynnig y cyfle i ddysgu mwy am ein cyrsiau adeiladu, edrych ar ein cyfleusterau a chanfod pa grantiau a chyllid sydd ar gael i helpu gyda hyfforddiant. Mae’r digwyddiad yn gyfle gwerth chweil i gyfarfod â myfyrwyr adeiladu a rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant, yn ogystal â mwynhau bap brecwast blasus a lluniaeth.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’n Brecwast Adeiladu.

Archebwch eich lle(oedd) am ddim drwy e-bostio claire.reardon@coleggwent.ac.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Coleg Gwent, Blaenau Gwent Learning Zone

Lime Avenue

Ebbw Vale

NP23 6GL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved