Free

Brecwast Busnes Dementia Ymwybodol / Dementia Aware Business Breakfast

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Rhuddlan Library

Vicarage Lane

Rhuddlan

LL18 2UE

United Kingdom

View Map

Event description
Dewch draw i gyfarfod busnesau eraill o’r gymuned! Come along and meet other community businesses!

About this Event

Mae CGGSDd mewn partneriaeth gyda’r Ffederasiwn Busnesau Bach a Grŵp Demensia Rhuddlan yn cynnal Brecwast Busnes. Dewch draw i gyfarfod busnesau eraill o’r gymuned i drafod sut i fod yn fwy cynhwysol.

Dewch draw i gwrdd â busnesau cymunedol eraill yn ein Brecwast Busnes. Cewch gyfle i drafod sut i fod yn fwy cynhwysol a sut y gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr i'ch cwsmeriaid, gwella eich enw da yn y gymuned a hyd yn oed eich llinell waelod.

Mae'r digwyddiad yn cynnwys brecwast iach a digon o amser ar gyfer rhwydweithio a sgyrsiau â ffocws cymunedol.

*****

DVSC in partnership with the Federation of Small Business and Rhuddlan Dementia Group is hosting a Business Breakfast.

Come along and meet other community businesses at our Business Breakfast. You can discuss how to be more inclusive and how small changes can make a big difference to your customers, improve your reputation in the community and even your bottom line.

The event includes a healthy breakfast and lots of time for networking and community focused conversations.

Share with friends

Date and Time

Location

Rhuddlan Library

Vicarage Lane

Rhuddlan

LL18 2UE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved