Free

Brexit! The Urban and Regional Implications

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Committee Rooms 1 & 2

Glamorgan Building, School of Geography and Planning

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3WA

United Kingdom

View Map

Event description

Description

There is widespread belief that Brexit will have substantial economic consequences for regions and cities, but that the impacts and any subsequent economic recovery will vary across the UK. This workshop brings together various academics, and the public and private sectors, to discuss potential urban and regional impacts across the UK, and possible urban and regional strategies for mediating the economic consequences of Brexit.

Hosted by the Cities Research Centre, School of Geography and Planning, Cardiff University.

Co-sponsored by the Economic Geography Research Group.


Speakers include:

Professor Philip McCann (Sheffield University Management School, University of Sheffield)

Professor Anne Green (City REDI, University of Birmingham)

Cllr Huw Thomas (Leader, Cardiff City Council)

Dr Rachel Minto (Wales Governance Centre, Cardiff University)

Ben Cottam (Federation of Small Businesses)

Professor Gill Bristow (School of Geography and Planning, Cardiff University)


This is a free event but places are limited.


*This event will be delivered through the medium of English.

The information provided by you will be held by Cardiff University in accordance with the University's Data Protection Policy. We will use this information to provide you with updates prior to the School of Geography and Planning’s Impact & Engagement event and to facilitate your event experience. Following the event, we will also email you to seek feedback about your event experience (response to the feedback survey is optional).

Information will be retained for 1 year after the date of the event.

By registering for this event you are providing us with consent to process your data. You have the right to withdraw your consent to the processing at any time (please contact iande@cardiff.ac.uk).

We are using Eventbrite to process information about individuals who sign up to our events. You can review Eventbrite’s privacy policy to find out how they manage user data: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-eu-data-protectionBrexit! Y Goblygiadau Trefol a Rhanbarthol
Credir yn eang y bydd Brexit yn cael effaith economaidd sylweddol ar ranbarthau a dinasoedd, ond y bydd yr effeithiau ac unrhyw adferiad economaidd dilynol yn amrywio ledled y DU. Mae'r gweithdy hwn yn dod ag amryw academyddion a'r sectorau cyhoeddus a phreifat ynghyd i drafod effeithiau trefol a rhanbarthol posibl ledled y DU, a strategaethau trefol a rhanbarthol posibl ar gyfer rheoli effeithiau economaidd Brexit.

Wedi'i gynnal gan Canolfan Ymchwil Dinasoedd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd.

Wedi'i noddi ar y cyd gan y Grŵp Ymchwil Daearyddiaeth Economaidd.

Mae'r siaradwyr yn cynnwys:

Yr Athro Phil McCann (Prifysgol Sheffield)

Yr Athro Anne Green (Prifysgol Birmingham)

Y Cynghorydd Huw Thomas (Arweinydd, Cyngor Dinas Caerdydd)

Ben Cottam (Ffederasiwn Busnesau Bach)

Dr Rachel Minto (Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd)

Yr Athro Gill Bristow

Digwyddiad rhad ac am ddim yw hwn ond dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael.* Cynhelir y digwyddiad hwn trwy gyfrwng y Saesneg.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi’r newyddion diweddaraf i chi cyn digwyddiad Effaith ac Ymgysylltu yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio ac i hwyluso'ch profiad.

Ar ôl y digwyddiad, byddwn hefyd yn eich ebostio i gael eich adborth am eich profiad o’r digwyddiad (nid oes rhaid i chi lenwi’r arolwg adborth).

Bydd gwybodaeth yn cael ei chadw am flwyddyn ar ôl dyddiad y digwyddiad.

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn rhoi caniatâd i ni brosesu eich data. Mae gennych yr hawl i newid eich meddwl a gwrthod rhoi eich caniatâd i ni brosesu eich data ar unrhyw adeg (cysylltwch â iande@caerdydd.ac.uk)

Rydym yn defnyddio Eventbrite i brosesu gwybodaeth am unigolion sy'n cofrestru ar gyfer ein digwyddiadau. Gallwch ddarllen polisi preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent yn rheoli data defnyddwyr: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-eu-data-protectionWe apologise that the entire registration page is not available in the medium of Welsh; unfortunately, the platform we use does not offer this service.

Rydym yn ymddiheuro nad yw’r tudalennau gofrestru yn hollol trwy gyfrwng y Gymraeg; yn anffodus nid yw’r llwyfan rydym yn ei ddefnyddio yn cynnig y gwasanaeth hwn.

Share with friends

Date and Time

Location

Committee Rooms 1 & 2

Glamorgan Building, School of Geography and Planning

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3WA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved