Brexit: Where are we now? - Brexit: Beth yw’r sefyllfa erbyn hyn?
Sold Out
Brexit: Where are we now? - Brexit: Beth yw’r sefyllfa erbyn hyn?

Brexit: Where are we now? - Brexit: Beth yw’r sefyllfa erbyn hyn?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Yr Hen Lyfrgell / The Old Library

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

As 2016 draws to a close, researchers from Cardiff University’s Wales Governance Centre reflect on the question “Brexit: Where are we now?”.

Chaired by ITV Cymru Wales' Catrin Haf Jones, this event will cover some of the legal, political and financial issues attached to Brexit, and will consider Welsh, British and European dimensions. The event is open to the public. All welcome!

Dr Jo Hunt, Dr Rachel Minto, Ed Poole and Prof. Roger Scully will each be given ten minutes to provide a response to the question “Brexit: Where are we now?”, drawing on their own particular areas of research interest. There will then be time for questions from the audience.

Brexit: Where are we now? is hosted by EU Exchange Wales, which is funded by the Economic and Social Research Council’s ‘The UK in a Changing Europe’ initiative.

Time: 6pm-7.30pm, followed by a drinks reception

********************

Wrth i 2016 ddirwyn i ben, mae ymchwilwyr o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn myfyrio ar y cwestiwn "Brexit: Beth yw’r sefyllfa erbyn hyn?".

Bydd y digwyddiad yn trin a thrafod rhai o’r materion cyfreithiol, gwleidyddol ac ariannol sy’n gysylltiedig ag ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, a bydd yn ystyried y sefyllfa o safbwynt Cymru, Prydain ac Ewrop. Mae’r digwyddiad yn agored i’r cyhoedd, felly mae croeso i bawb!

Bydd Dr Jo Hunt, Dr Rachel Minto, Ed Poole a’r Athro Roger Scully yn cael deng munud yr un i ateb y cwestiwn "Brexit: Beth yw’r sefyllfa erbyn hyn?", gan ymhelaethu ar y meysydd ymchwil sydd o ddiddordeb iddyn nhw yn benodol. Wedi hynny, bydd cyfle i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau.

Cynhelir “Brexit: Beth yw’r sefyllfa erbyn hyn?” gan Gyfnewidfa yr UE a Chymru a ariennir gan fenter ‘Y DU mewn Ewrop sy’n Newid’ y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Amser: 6pm-7.30pm, gyda derbyniad diodydd i’w ddilyn

Share with friends

Date and Time

Location

Yr Hen Lyfrgell / The Old Library

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved