Free

Bridging your Skills Gap: Training, Funding & Support

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glyndwr University

Mold Rd

Catrin Finch Centre

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Event description
Find out more about the funding, training and support available at this interactive workshop for all businesses and professionals!

About this Event

Bridging your Skills Gap: Training, Funding & Support

Everyone recognizes the importance of training in improving the quality and productivity of our workforce. Having the right people with the right skills enables business to grow, adapt and thrive especially in an uncertain world. But where do you start? This Workshop will provide you with everything you need to know to identify what skills you need for the future of your organisation, where you can find training that meets this need and what support is available out there. In addition, you’ll find out more about the skills needs in North Wales and how you can feed in your skills needs to the wider regional plans.

This interactive workshop will enable you to identify your skills needs, find out about regional and national initiatives which can support you and meet with training providers from across the region who can help support you.

Agenda:

11.00am – Registration/Coffee

11.20am – Welcome and introduction

11.30am –The Regional Skills Partnership and plan

11.45am – Identifying your skills needs: a practical workshop to support you to develop your team

12.30pm – National Training Federation for Wales – how can we help?

12.45pm – Welsh Government - support available for training

1.00pm – Lunch/exhibition

Pontio'r Bwlch yn eich Sgiliau: Hyfforddiant, Cyllid a Chymorth

Mae pawb yn adnabod y pwysigrwydd o hyfforddi i wella ansawdd a chynhyrchiant ein gweithle. Mae cael y bobl gywir gyda'r sgiliau cywir yn caniatáu busnes i dyfu, addasu a ffynnu, yn enwedig mewn byd ansicr. Ond ble mae dechrau? Bydd y gweithdy hwn yn eich darparu chi gyda phopeth rydych angen gwybod i adnabod y sgiliau rydych eu hangen ar gyfer dyfodol eich sefydliad, ble allwch ddod o hyd i hyfforddiant sydd yn ateb y gofyn yma a pha gymorth sydd ar gael. Yn ogystal, byddwch yn darganfod mwy am yr angen am sgiliau yng Ngogledd Cymru, a sut allwch fwydo eich angen am sgiliau i gynlluniau rhanbarthol ehangach.

Bydd y gweithdy rhyngweithiol yma yn eich galluogi i adnabod eich angen am sgiliau, dysgu mwy am fentrau rhanbarthol a chenedlaethol a all eich cefnogi chi yn ogystal â chwrdd â darparwyr hyfforddiant o ar draws y rhanbarth a fydd yn gallu eich cefnogi.

Agenda:

11.00yb - Cofrestru/Coffi

11.20yb –Croeso a chyflwyniad

11.30yb – Y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol a'r Cynllun

11.45yb - Adnabod eich angen am sgiliau: gweithdy ymarferol i'ch cefnogi chi wrth ddatblygu eich tîm

12.30yh – Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru - sut allwn helpu?

12.45yh - Llywodraeth Cymru - cymorth sydd ar gael ar gyfer hyfforddiant

1.00yh - Cinio/arddangosfa

Share with friends

Date and Time

Location

Glyndwr University

Mold Rd

Catrin Finch Centre

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved