£12.50

Bringing Art to Life with Elly Strigner

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

MOSTYN Cymru | Wales

12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Friends Who Are Going
Event description

Description

Bringing Art to Life with Elly Strigner

Portffolio: Artist-led masterclass for 14-18 year olds

8th July 2017 - 11:00am to 5:00pm

As a huge fan of drawing, exploring, cutting and pasting, colours and shapes, letters, printing, dreaming, doodling, writing and reading, Elly specialises in animation, illustration, writing and book making. Her enthusiasm in making and moving creations to tell a story are what drive a lot of her artwork, and this will definitely show in her workshop.

The workshop itself will start with illustrating characters and scenes that they can then storyboard. These will then be turned into animated scenes using stop-frame paper cut-outs, continuous drawing, a bit of frame by frame and a bit of claymation (if you want to break out of 2D into 3D).

£12.50 per workshop or £50 for five workshops (contact us for info on forthcoming workshops).

All materials are provided and are included in the cost. Please bring a packed lunch!

More information on Elly here: www.elly-strigner.co.uk

Dod a Chelf yn fyw gyda Elly Stringer

Portffolio: Dosbarth feistr dan arweiniad artist i bobl ifanc 14 – 18 oed

8fed o Orffennaf 2017 - 11:00am – 5:00pm

Oherwydd ei brwdfrydedd tuag at arlunio, torri a phastio, lliwiau a siapiau, llythrennedd, printio, breuddwydio, dwdlo, ysgrifennu a darllen, mae Elly yn arbenigo mewn animeiddio, dylunio, ysgrifennu a llyfr wneuthuriad. Mae ei angerdd tuag at wneud a symud ei chreadigaethau i adrodd stori yn gyrru ei gwaith celf, ac mi fydd hyn bendant yn dod i’r amlwg yn ei gweithdy.

Mi fydd y gweithdy ei hun yn dechrau gyda dylunio cymeriadau a golygfeydd maent yn gallu creu bwrdd straeon allan ohonynt. Caiff rhain wedyn eu trawsnewid mewn i olygfeydd wedi’i animeiddio trwy ddefnyddio techneg stop-frame paper cut-outs, tynnu lluniau yn ddi-stop, ffrâm wrth ffrâm ac yna ychydig o Claymation (Os ydych awydd creu rhywbeth 3D yn hytrach na 2D)

£12.50 y gweithdy, neu £50 am bump gweithdy (cysylltwch â ni am ragor o fanylion am weithdai yn y dyfodol) Caiff y deunyddiau eu cynnws ym mhris y gweithdy.

Am ragor o fanylion am Elly, pwyswch yma: : www.elly-strigner.co.uk

Share with friends

Date and Time

Location

MOSTYN Cymru | Wales

12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Save This Event

Event Saved