Free

Brněnský únorový Missing Maps mapathon

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Kotlářská 2

budova 4, učebna Z7

61137 Brno

Czechia

View Map

Event description

Description

Únorový Missing maps mapathon na Geografickém ústavu

Venku není dost sněhu na běžky ani na stavění sněhuláka? Tak si přijďte zamapovat. Tentokrát na Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Přijďte podpořit práci Lékařů bez hranic tím, že pomůžete do otevřené mapy světa OpenStreetMap zmapovat místa, která jsou ohrožena humanitárními krizemi.

Co se na mapathonu bude dít?

Na mapathonu budeme společně podle satelitních snímků vytvářet v OpenStreetMap mapu jednoho z míst, na kterém působí Lékaři bez hranic.

Pokud nemáte zkušenosti, nevadí. Všechno se na místě naučíte a po krátkém školení už budete moci sami mapovat. Pokud máte zkušenosti, tím lépe. Budeme pracovat ve třech skupinách:

Skupina začátečníků bude při školení získávat první zkušenosti s editací OpenStreetMap
Zkušenější mapéři se budou mít možnost naučit program JOSM – volně dostupný pokročilý editor pro OpenStreetMap.
Ti, kteří už umí alespoň základy JOSM, se mohou vyškolit na validátory, kteří kontrolují výsledky práce dalších mapérů. Vyškolení co největšího počtu validátorů je aktuálně ten nejdůležitější úkol mapathonů po celém světě. Jsou nedostatkoví a vážení, tak se přidejte.

Samozřejmě, zváni jsou i zkušení uživatelé, kteří už žádné školení nepotřebují a chtějí jen nerušeně mapovat.

Pokud již patříte mezi zkušené a chtěli byste se přidat do organizačního týmu, tak se na tom na mapathonu rádi domluvíme.

Co potřebujete?

Není potřeba mít předchozí zkušenosti. Veškeré nástroje jsou zdarma a open source.

Začátečníci mohou přijít i bez vlastního notebooku. Budeme mít k dispozici počítačovou učebnu.

Pokud však chcete být v jedné z pokročilejších skupin, je potřeba si vzít vlastní notebook a myš. Bezdrátový internet bude zajištěn.

Mám si něco připravit?

Pokud ještě nemáte účet na OpenStreetMap, vytvořte si ho zde: https://www.openstreetmap.org/user/new.

Pokud chcete být ve skupině pokročilých mapérů učících se JOSM, je vhodné mít na počítači předem nainstalován program JOSM. Je volně ke stažení na adrese https://josm.openstreetmap.de. Program vyžaduje nainstalovaný programovací jazyk Java.

Pokud chcete být ve skupině validátorů, je výhodou již alespoň základní znalost editoru JOSM. Ideální je proto nejdříve absolvovat mapathon ve skupině JOSM a na následujícím mapathonu přejít k validátorům.

Přesné místo mapathonu: https://www.openstreetmap.org/way/84965582

Těší se na Vás Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy university a organizační tým brněnských mapathonů (Jakub, Jakub, Katka, Radim, Daniel a Tomáš).

Bližší informace: Radim Štampach (stampach@mail.muni.cz)


Brno Missing maps mapathon at Department of Geography in February
Not enough snow for cross-country skiing nor creation of snowman? Come to make a missing map. This time to Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University.
Come to support MSF's work by helping to map locations that are at risk of humanitarian crises in the OpenStreetMap.

What will happen at the meeting?
On Mapathon, we will create a map of one of the locations where MSF operates according to satellite imagery in OpenStreetMap.
If you don't have experience, don't mind. You will learn everything on the spot and after a short training you will be able to map yourself. If you have experience, you can map yourself immediatelly.

We will work in three groups:
• A beginner group will receive their first OpenStreetMap experience during training
• More experienced mappers will have the opportunity to learn the JOSM program - a free advanced OpenStreetMap editor.
• Those who already know at least the basics of JOSM can be trained as validators who check the results of other mappers. Training as many validators as possible is currently the most important task of mapathons around the world. They are very important, so join in.

Of course, experienced users who are no longer in need of training and want to map undisturbed are also invited.
If you are already experienced and would like to join the organizational team, we will be happy to talk about it with you on the mapathon.


What do I need?
There is no need to have previous experience. All tools are free and open source.

Beginners can come even without notebook. Computer room will be available.

However, if you want to join one of more experienced groups, you need to take your own notebook and mouse. Wireless internet will be provided.

Should I prepare something?
If you do not have an OpenStreetMap account, create one here: https://www.openstreetmap.org/user/new.
If you want to be in a group of advanced JOSM mappers, you should have JOSM pre-installed on your computer. It is free to download at
https://josm.openstreetmap.de. The program requires Java programming language installed.
If you want to be in a group of validators, at least basic knowledge of JOSM editor is an advantage. It is therefore ideal to first take a mapathon in the JOSM group and move on to the validators on the following mapathon.

Exact location of mapathonu: https://www.openstreetmap.org/way/84965582

Department of Geography, the organizational team of the Brno mapathons (Jakub, Jakub, Katka, Radim, Daniel and Tomáš) look forward to seeing you at mapathon.

More information: Radim Štampach (stampach@mail.muni.cz)

Share with friends

Date and Time

Location

Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Kotlářská 2

budova 4, učebna Z7

61137 Brno

Czechia

View Map

Save This Event

Event Saved