£40 – £60

Build a Go-cart with Mark Folds // Adeiladu Cart Pren gyda Mark Folds

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Discover the art of the go-cart with artist Mark Folds. // Dewch i ddarganfod celfyddyd y cart pren gyda'r artist Mark Folds.

About this Event

Discover the art of the go-cart with artist Mark Folds. Learn the principles and techniques involved by making a go-cart collaboratively with the group using reused and recycled materials. The go-cart produced will be displayed as part of Gareth Griffith’s exhibition Trelar/Trailer.

Suitable for 8+, children under 16 must be accompanied by an adult

//

Dewch i ddarganfod celfyddyd y cart pren gyda'r artist Mark Folds. Cewch gyfle i ddysgu'r egwyddorion a'r technegau sydd ynghlwm drwy wneud cart gyda'r grŵp gan ddefnyddio deunyddiau wedi'u hailddefnyddio a'u hailgylchu. Bydd y cart a gaiff ei greu yn cael ei arddangos fel rhan o arddangosfa Gareth Griffith, Trelar/Trailer.

Addas i blant 8 oed +, mae'n rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Share with friends

Date and Time

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved