Skip Main Navigation
Page Content

Spara detta event

Event Saved

Detta event är avslutat.

Check out upcoming events by this organizer, or organize your very own event.

Se nya events Skapa ett event

BUILD YOUR DREAM med Young Living - Göteborg

Young Living Europe supporting Leaders

Lördag, oktober 5, 2019 från 10:00 till 16:00 (CEST)

BUILD YOUR DREAM med Young Living - Göteborg

Biljettinformation

Biljett-typ Försäljning Slutar Pris * Avgift Antal
Early Bird ticket for one person
Early Bird ticket for one person
Slutade 39,00 € 0,00 €
Ticket for one person Slutade 49,00 € 0,00 €
* Priserna inkluderar MOMS

Dela BUILD YOUR DREAM med Young Living - Göteborg

Eventdetaljer

YOUNG LIVINGS JULTURNÉ I SVERIGE

Young Living kommer till Sverige och bjuder in till inspirerande och informativa träffar. Genom våra presentationer kan du få ut ännu mer av din Young Living-upplevelse och även få veta mer om våra NYASTE PRODUKTER och om VINTERNS PRODUKTKATALOG, som lanseras under årets europeiska konvent i Bryssel i början av september. De här träffarna ger dig en fantastisk möjlighet att verkligen få se och lukta på våra eteriska oljor och nya produkter!

 

SKAPA DIN DRÖM med Young Living 

– Höstevent med presentation av Young Livings nya produkter samt en workshop för att fokusera på dina personliga mål! 

Lördag 5 oktober 2019 i Göteborg, 10 – 16 

Det här eventet är öppet för alla som är intresserade av Young Livings fantastiska NYA produkter, personlig utveckling med hjälp av Goal Setting samt att lära sig mer om Young Livings livsstilskoncept.

Ett viktigt sätt att stärka ditt välbefinnande är att veta vad du verkligen vill och skapa dina egna personliga mål. Den här dagen ska vi fokusera på vad vi behöver kunna för att sätta mål och hur vi också kan uppnå dem. Vi berättar hur man kan använda Goal Mapping-metoden tillsammans med de eteriska oljorna, som på ett kraftfullt sätt hjälper det undermedvetna att ta till sig nya målbilder.

Du kommer att få lära dig använda hjärnan på ett holistiskt sätt med hjälp av ord och bilder. Du får också lära dig mer om hur hjärnan fungerar, hur viktigt det är med positivt tänkande och även hur du kan använda Goal Mapping på livets alla områden. Ta med dig egna pennor och färgpennor för att skapa din egen målkarta.

På eftermiddagen ska vi fokusera på Young Livings nya produkter och på Vinterns presentkatalog,och vi går igenom hur du kan dra nytta av våra produkter i ditt dagliga liv. Presentationen hålls av Young Livings kvalificerade distributörer tillsammans med Pii Leskinen, Norden-chef för Young Living.

Early Bird-biljetterna för 39 € kan köpas fram till den 20 september (normalpris 49 €) och inkluderar heldagsprogram, lunch och förfriskningar. Det här eventet hålls till största delen på engelska. I slutet av dagen kommer vi att ha en utlottning, och alla som har köpt en Early Bird-biljett är då med i utlottningen av doftspridaren Lantern!

Vi har ett begränsat antal platser, så boka din biljett nu med detsamma! 

Köp en biljett till ett möte när dig!

Kom med, lär dig mer och få inspiration för din fortsatta livsstilsresa med Young Living Essential Oils!

Vi ser fram mot att få hälsa dig välkommen!

 

Young Living Europe
YOUNG LIVING SEASONAL TOUR EVENTS IN SWEDEN

The Young Living will be coming to Sweden with meetings packed full information that will improve your Young Living experience as well as facts and details about the latest NEW PRODUCTS and the FESTIVE GIFT GUIDEwhich will be launched at this year’s European Convention in Brussels. These events are real opportunity for you to really see and smell our amazing essential oils and new products!

  

BUILD YOUR DREAM with Young Living 

- Seasonal tour event with Young Living's new products and focus on Your personal goals!

 Saturday 5thof October 2019 in Göteborg, 10 - 16 

This event is open for everybody who is interested in Young Living amazing NEW products, developing themselves with Goal Setting and learning more about Young Living Lifestyle. 

One important way to increase wellness is to know, what do you actually want and create personal goals. During the day, we are going to focus on goal setting skills and how to achieve your personal goals. We will share how to use the Goal Mapping system together with essential oils that will powerfully impact your goals upon your subconscious. 

You will learn how to use your brain holistically by using words and pictures. You will learn also more how our brain works, the importance of positive thinking and learn how to use Goal Mapping system in every area of your life. Take your own colour pens and pencils with you for creating your own personal map.  

In the afternoon we are going to focus Young Living newly launched products as well our Festive Gift Guide. We will be going through how you can take advantage of our products in everyday life. Training is provided by Young Living qualified distributors together with Pii Leskinen, Nordic Country Manager. 

Early Bird tickets 39 € are available until 20th of September (norm. 49 €) including whole day program, lunch and refreshments. This event will be mostly in English language. We are going to have product raffle in the end of event and all those who have booked their Early Bird ticket will be part of Lantern Diffuser raffleas well! 

Space is limited so please book your tickets right away!  

So, come and join to get educated and supported as you continue your wonderful journey with Young Living essential oils!

 

We look forward to welcoming you!

Young Living Europe

Har du frågor angående BUILD YOUR DREAM med Young Living - Göteborg? Kontakta Young Living Europe supporting Leaders

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.