Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Building a Brighter Future in Tech

Codez Academy/ Welsh Gov/Technocamps

Thursday, 8 March 2018 from 09:30 to 15:00 (GMT)

Building a Brighter Future in Tech

Ticket Information

Type End Quantity
RSVP 7 Mar 2018 Free  

Share Building a Brighter Future in Tech

Event Details

Adeiladu Dyfodol Disgleiriach mewn Technoleg

Dathliad o amrywiaeth a doniau posibl. Dangos y gyrfaoedd sydd ar gael, a gyda bron 90% o swyddi newydd ar draws yr holl economi angen sgiliau digidol o ryw fath, mae digonedd o bosibiliadau i unrhyw un gymryd rhan. Mae'r diwrnod yn llawn dop o gyfleoedd gyda gweithdai  adeiladu sgiliau, sgyrsiau a rhwydweithio gyda busnesau. Os ydych yn dymuno newid gyrfa neu weithio o amgylch bywyd teulu, yna mae'r digwyddiad yma i CHI!! 

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan neu drwy anfon e-bost at: 

http://www.codezacademy.co.uk/digitalskills/welsh.html  events@codezacademy.co.uk


Building a Brighter Future In Tech

A celebration of diversity and potential talent. Showcasing careers available and, with almost 90% of new jobs across the whole economy requiring digital skills in some form, there's plenty of scope for anyone to get involved. The day is jammed packed with the opportunity for skills building, workshops, talks and networking with business.  Looking to change career or work around family life then this event is for YOU!!

For more information check out our website or email: http://www.codezacademy.co.uk/digitalskills/index.html events@codezacademy.co.uk
Adeiladu Dyfodol Disgleiriach mewn Technoleg


 

Welsh Gov logo

CodezAcademy logo

TechnoCamp Logo

Do you have questions about Building a Brighter Future in Tech? Contact Codez Academy/ Welsh Gov/Technocamps

Save This Event

Event Saved

When & Where


Swansea Marriott Hotel

SA1 3SS Maritime Quarter
United Kingdom

Thursday, 8 March 2018 from 09:30 to 15:00 (GMT)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.