Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Building Successful Partnerships - Shared Learning Event / Digwyddiad Rhannu Dysgu - Adeiladu Partneriaethau Llwyddiannus

Hub Cymru Africa

Monday, 5 December 2016 from 09:00 to 15:00 (GMT)

Building Successful Partnerships - Shared Learning...

Ticket Information

Type End Quantity
Event Admission 6h 26m Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Building Successful Partnerships - Shared Learning Event / Digwyddiad Rhannu Dysgu - Adeiladu Partneriaethau Llwyddiannus

Event Details

CYMRAEG ISOD

Shared Learning Event

This South Wales event is hosted by the Wales for Africa Health Links Network and Hub Cymru Africa. The  event will be an opportunity for Wales-Africa health links to share their experiences and let others know what they are doing. There will be a presentation from the King's Partnership and Hub Cymru Africa will also provide training on communicating Wales - Africa activities effectively.

Anyone who is involved or interested in international health work (particularly in Africa) is welcome to attend. NHS workers and medical students are especially encouraged to attend.

This event is free of charge.

Agenda:

09:15    Registration, coffee

09:30    Introduction from Richard Adams, South Wales Sierra Leone Cancer Care Link

09:45    Experiences and views on working with multiple partners

South Wales Sierra Leone Cancer Care Link                   Vanessa Adams/Meriel Jenney 

African Partnership Initiative                                             George Karani

Life for African Mothers                                                     Angela Gorman

PONT                                                                                Geoff Lloyd  

10:45   Global Citizenship and International Health Strategy

International Health Coordination Centre

11:00   Experiences and views on engaging partners in Mental Health work

Somaliland Mental Health Support Organisation              Eid Ahmed

Dolen Cymru                                                                     Paul Myres 

Hayaat Women Trust                                                          Fowzia Ali 

12:00   Lunch

13:00   Global Health Curriculum

Rich Lowsby, King’s Partnership

13:30   Communicating with Purpose Training

Hub Cymru Africa

14:30   Networking

15:00   End of event

_________________________________________________________

Digwyddiad Rhannu Dysgu

Mae'r digwyddiad yma yn De-orllewin Cymru yn cael ei gynnal gan y Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru dros Affrica a Hub Cymru Africa. Bydd y digwyddiad yn gyfle i cysylltiadau iechyd Cymru - Affrica i rannu eu profiadau a rhoi gwybod i eraill yr hyn y maent yn ei wneud. Bydd cyflwyniad gan Bartneriaeth y Brenin ac mi fydd Hub Cymru Africa yn darparu hyfforddiant ar gyfathrebu gweithgareddau Cymru - Affrica yn effeithiol.

Mae croeso i unrhyw un fod yn bresennol sydd â rhan neu sydd â diddordeb mewn gwaith iechyd rhyngwladol (yn enwedig yn Affrica). Mae gweithwyr y GIG a myfyrwyr meddygol yn cael eu hannog yn arbennig i fod yn bresennol.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim.

Agenda:

09:15    Cofrestru (coffi a te)

09:30    Cyflwyniad gan Richard Adams, Cyswll Gofal Cancr Sierra Leone - De Cymru

09:45    Profiadau a  safbwyntiau o weithio gyda sawl partner

South Wales Sierra Leone Cancer Care Link                   Vanessa Adams/Meriel Jenney 

African Partnership Initiative                                             George Karani

Life for African Mothers                                                     Angela Gorman

PONT                                                                                Geoff Lloyd  

10:45   Dinasyddiaeth Byd Eang a Strategaeth Iechyd Rhyngwladol

Canolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd

11:00   Profiadau a  safbwyntiau o gweithio'n agos gyda partneriaid mewn gwaith Iechyd Meddwl

Somaliland Mental Health Support Organisation              Eid Ahmed

Dolen Cymru                                                                     Paul Myres 

Hayaat Women Trust                                                          Fowzia Ali 

12:00   Cinio

13:00   Cwricwlwm Iechyd Byd Eang

Rich Lowsby, King’s Partnership

13:30   Hyfforddiant Cyfathrebu gyda Phwrpas 

Hub Cymru Africa

14:30   Rhwydweithio

15:00   Diwedd

Do you have questions about Building Successful Partnerships - Shared Learning Event / Digwyddiad Rhannu Dysgu - Adeiladu Partneriaethau Llwyddiannus? Contact Hub Cymru Africa

Save This Event

Event Saved

When & Where


Aberdare Hall
Cardiff University
Corbett Road
CF10 3UP Cardiff
United Kingdom

Monday, 5 December 2016 from 09:00 to 15:00 (GMT)


  Add to my calendar
Building Successful Partnerships - Shared Learning Event / Digwyddiad Rhannu Dysgu - Adeiladu Partneriaethau Llwyddiannus
Things to do in Cardiff Seminar Charity & Causes

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.