Free

Building your confidence for moving into the world of work / Adeiladu eich...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Main Arts LR3

Friends Who Are Going
Event description

Description


Ydych chi'n teimlo bod gennych ddiffyg hunanhyder ynghylch mynd i fyd profiad gwaith a chyflogaeth? Dewch draw i'r gweithdy hwn os hoffech edrych yn fwy manwl ar y mathau o bethau sy'n effeithio ar eich hyder a sut i ddod drostynt wrth wneud ceisiadau, mynd i gyfweliadau a gwneud cyflwyniadau.

Do you feel you lack self-confidence about entering the world of work experience and employment? Come along to this workshop if you would like to look in more detail at the kinds of factors that affect our confidence levels and how to address them when making applications, going for interviews and making presentations.

Share with friends

Date and Time

Location

Main Arts LR3

Save This Event

Event Saved