‘Business Agility – Increasing Your Business Through Outsourcing’
Free
‘Business Agility – Increasing Your Business Through Outsourcing’

‘Business Agility – Increasing Your Business Through Outsourcing’

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Coleg Cambria - Deeside

Kelsterton Road

Connahs Quay

Deeside, United Kingdom

View Map

Event description

Description

Business Agility Masters are happy to host this FREE event.


Want to be in the know and get savvy on outsourcing to help grow or manage your business?


You’ve got a great business, your customers love you, your product and/or service is superb. But is growing your business in a cost and time effective way causing you more headaches than you can imagine? Or do you have peak times in your business that are proving difficult to manage? This is where Business Agility and Outsourcing comes in.


Creating Business Agility helps you adapt to changing circumstances as well as reaping the benefits of keeping trim. It gives you the ability to keep ahead of your competitors and ensures your business is streamlined and effective.


This event will demonstrate how you can achieve your business growth goals without over burdening costs. We’ll give real life examples of how businesses have benefited from outsourcing. As well as explaining what can and cannot be outsourced including benefits of using temporary staff and outsourcing Social Media activities.


You’ll also have the chance to network with like-minded business owners as well as enjoying a free lunch.


As this is a popular event, and numbers are limited, early booking is advisable.


“Agile Business should be in all future events!”

“This event is of real value to business owners.”

“Very informative.”


100% of previous attendees at our June Business Agility event felt the event was beneficial to their business and all agreed that the presentations and presenters were excellent.


Business Agility Masters are NatWest Cymru, Face for Business, Supertemps and T B C Marketing.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
'Ystwythder Busnes - Cynyddu Eich Busnes Drwy Cyflenwad Allannol'

Mae gennych fusnes gwych, eich cwsmeriaid yn caru chi, eich cynnyrch / gwasanaeth yn wych. Ond yw tyfu eich busnes mewn modd cost ac amser effeithiol yn achosi mwy o gur pen nag y gallwch ddychmygu? Dyma lle Ystwythder Busnes a Chyflenwad Allannol yn dod i mewn.

Mae creu Ystwythder Busnes yn eich helpu i addasu i amgylchiadau newidiol yn ogystal â elwa o gadw'n trim. Mae'n rhoi'r gallu i gadw ar y blaen i'ch cystadleuwyr ac yn sicrhau bod eich busnes yn syml ac yn effeithiol.

Bydd y digwyddiad hwn yn dangos sut y gallwch gyflawni eich nodau twf busnes heb y costau faich. Byddwn yn rhoi enghreifftiau go iawn o sut mae busnesau wedi elwa o gontract allanol. Yn ogystal ag esbonio yr hyn y gellir ac na ellir ei gontractio'n allanol, gan gynnwys manteision defnyddio staff dros dro a allanoli gweithgareddau Cyfryngau Cymdeithasol.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i rwydweithio gyda pherchnogion busnes o'r un anian yn ogystal â mwynhau brecwast blasus.

Gan fod hwn yn niferoedd ddigwyddiad AM DDIM yn gyfyngedig felly mae archebu'n gynnar yn syniad da.

Mae'r digwyddiad yn cael ei gyflwyno ar y cyd gan NatWest Cymru, Face For Business, Supertemps a T B C Marketing.

Share with friends
Date and Time
Location

Coleg Cambria - Deeside

Kelsterton Road

Connahs Quay

Deeside, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved