Business Breakfast & Networking Event - 'Cyber Security & Social Media'
Free
Business Breakfast & Networking Event - 'Cyber Security & Social Media'

Business Breakfast & Networking Event - 'Cyber Security & Social Media'

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coleg Menai

Penmynydd Road

Llangefni

LL77 7HY

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Following on from the success of our last business breakfast & networking event in Denbigh, our next event will be taking place at the Energy Centre at Coleg Menai’s Llangefni Campus on 7 December, 8am to 10am.

Guest Speakers:

‘How to keep your business safe online.’
Helen Williams
Protect Officer, North West Regional Organised Crime Unit

‘Social media for your business and leisure.’
Teresa Carnall
Owner, TBC Marketing

‘An overview of the new European-funded - Skills for Employers and Employees (SEE) Project.’
Geraint Jones
SEE Project Manager, Grŵp Llandrillo MenaiYn dilyn llwyddiant ein brecwast busnes a'n digwyddiad rhwydweithio diwethaf yn Ninbych, cynhelir ein digwyddiad nesaf yn Y Ganolfan Ynni ar gampws Coleg Menai yn Llangefni rhwng 8am a 10am ar 7 Rhagfyr.

Siaradwyr Gwadd:

'Sut i gadw'ch busnes yn ddiogel ar-lein'
Helen Williams
Swyddog Diogelu, Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol y Gogledd Orllewin

'Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich busnes a'ch oriau hamdden'
Teresa Carnall
Perchennog, TBC Marketing

'Trosolwg o'r prosiect Ewropeaidd newydd - Sgiliau i Gyflogwyr a Gweithwyr (SEE).'
Geraint Jones
Rheolwr Prosiect SEE, Grŵp Llandrillo Menai

Share with friends

Date and Time

Location

Coleg Menai

Penmynydd Road

Llangefni

LL77 7HY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved