Business Breakfast & Networking Event - 'Talent & Tendering'
Free
Business Breakfast & Networking Event - 'Talent & Tendering'

Business Breakfast & Networking Event - 'Talent & Tendering'

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

LL16 3RG

HWB Dinbych

Smithfield Road

Denbigh, United Kingdom

View Map

Event description

Description

Following on from the success of our last business breakfast & networking event in Pwllheli, our next event will be taking place at the HWB in Denbigh on 13 October, 8am to 10am.

Guest Speakers:

‘Recruiting talent for business growth.’
Cath Harrison
Managing Director, JVP Group

‘Opportunities for your business through tendering.’
Dafydd Guto Carrod
Tendering Advisor, Business Wales

‘An overview of the new European-funded - Skills for Employers and Employees (SEE) Project.’
Geraint Jones 
SEE Project Manager, Grŵp Llandrillo Menai 

Alongside our guest speakers, you’ll also have the chance to network with local business colleagues over a FREE breakfast.

We look forward to meeting you.Yn dilyn llwyddiant ein brecwast busnes a'n digwyddiad rhwydweithio diwethaf ym Mhwllheli, cynhelir ein digwyddiad nesaf yn HWB Dinbych rhwng 8am a 10am ar 13 Hydref.

Siaradwyr Gwadd:

‘Recriwtio talent er mwyn hybu twf busnes.’
Cath Harrison
Rheolwr-gyfarwyddwr, JVP Group

'Cyfleoedd i’ch busnes drwy dendro.'
Dafydd Guto Carrod
Ymgynghorydd Tendro, Busnes Cymru

‘Trosolwg o’r prosiect Ewropeaidd newydd - Sgiliau i Gyflogwyr a Gweithwyr (SEE).’
Geraint Jones 
Rheolwyr Prosiect, Grŵp Llandrillo Menai

Yn ogystal â gwrando ar ein siaradwyr gwadd, cewch hefyd gyfle i rwydweithio â phobl fusnes lleol eraill dros frecwast rhad ac am ddim

Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod. 


Share with friends
Date and Time
Location

LL16 3RG

HWB Dinbych

Smithfield Road

Denbigh, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved