Free

Business Growth Through Innovation (Newport) | Tyfu Busnes Drwy Arloesi (Ca...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cyfnewidfa PDC, Casnewydd | USW Exchange, Newport

University of South Wales

Usk Way

Newport

NP20 2BP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Business Growth Through Innovation

Growing your business by staying ahead of the competition


Innovation is the lifeblood of any organisation, helping your business lead the way in a crowded market place. Not only does it make you competitive, it also future proofs your company in a continually evolving technological landscape.

The term innovation can cover technological breakthroughs through to iterative improvements that can enhance your company’s ability to function.

The ‘Business growth through innovation’ seminar will equip you with the tools needed to fully utilise your innovation efforts and safeguard your company’s assets.


09:00 Registration and Networking over Breakfast


09:30 Steve Evans, Celtic Innovation Solutions

Supporting organisations in developing innovative solutions for business challenges to stimulate growth.


10:10 Matthew Jones, LimestoneGrey

Wales’ leading Chartered R&D Tax Credit Consultancy, helping you claim back up to 33% of your research and development costs.


10:50 Stephen Thompson, Darwin Gray

Intellectual property: What it is and what protection does my innovative business need?


11:30 Lucas Brown & Alun Cox, USW Research & Innovation Services

Highlighting the areas of research expertise at the University of South Wales, and the various collaborative schemes organisations can be involved.


11:40 Close & Networking

Tyfu Busnes Drwy Arloesi

Tyfu’ch busnes drwy aros ar y blaen i’ch cystadleuwyr

Arloesi yw enaid unrhyw sefydliad, gan helpu’ch busnes i fod ar flaen y gad mewn marchnad orlawn. Nid eich gwneud yn gystadleuol yn unig a wna, mae hefyd yn diogelu’ch cwmni at y dyfodol mewn tirwedd dechnolegol sy’n datblygu’n gyson.

Gall y term arloesi gwmpasu datblygiadau technolegol arloesol a gwelliannau ailadroddus a all gryfhau gallu eich cwmni i weithredu.

Bydd y seminar ‘Tyfu Busnes drwy arloesi’ yn dysgu’r sgiliau fydd eu hangen arnoch i ddefnyddio’n llwyr eich ymdrechion arloesi ac i ddiogelu asedau eich cwmni.


09:00 Cofrestru a Rhwydweithio dros Frecwast


09:30 Steve Evans, Celtic Innovation Solutions

Cefnogi sefydliadau i ddatblygu atebion arloesol ar gyfer heriau busnes i ysgogi twf.


10:10 Matthew Jones, LimestoneGrey

Cwmni Ymgynghori Siartredig Ymchwil a Datblygu Credyd Treth mwyaf blaenllaw Cymru, a all eich helpu i adennill hyd at 33% o’ch costau ymchwil a datblygu.


10:50 Stephen Thompson, Darwin Gray

Eiddo deallusol: Beth yw hwnnw a pha amddiffyniad sydd ei angen ar fy musnes arloesol?


11:30 Lucas Brown & Alun Cox, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi

Amlygu ' r meysydd o arbenigedd ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru, a ' r gynlluniau cydweithredol amrywiol y gall sefydliadau fod yn rhan ohonynt.


11:40 – Cau a Rhwydweithio


Share with friends

Date and Time

Location

Cyfnewidfa PDC, Casnewydd | USW Exchange, Newport

University of South Wales

Usk Way

Newport

NP20 2BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved