Free

Business Support for Start Up Social Enterprises -

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan S4C Yr Egin

College Road

Carmarthen

SA31

United Kingdom

View Map

Event description
A new project has launched to help start-up social enterprises in Wales. Come along, meet the team and find out how to access free support.

About this Event

Have you got a great idea for a new business? Do you want to change lives and have a positive impact on your community? Then come along to the launch of our exciting new business support project and find out how our friendly team of experts could help make your dreams a reality.

Social Business Wales is proud to announce the launch of its 'New Start' project, which aims to support entrepreneurs in Wales to set up new social enterprises.

Thanks to funding, the new start project can offer free business support and advice to social enterprise start-ups, helping them create the strong foundations needed to build a thriving and sustainable business.

Come along to our launch event to find out more about what's on offer, network, meet the team and ask them personally about the support you need. Lunch will be provided and it will be a great opportunity to meet other entrepreneurs in your area.

11.30 - Registration, tea and coffee

12.00 - Welcome speeches and presentation

13.00 - Lunch and networking

13.45 - Meet the team - opportunity for 1-2-1s about your business

14.30 - Close

Book your free ticket now and take the opportunity to start your social enterprise journey.

Oes gennych chi syniad am fusnes newydd? Ydych chi am newid bywydau a chael effaith gadarnhaol ar eich cymuned? Yna galwch heibio i lansiad ein prosiect cymorth busnes newydd cyffrous a gweld sut gall ein tîm cyfeillgar o arbenigwyr helpu i wireddu’ch breuddwydion.

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn falch o gyhoeddi lansiad ei brosiect ‘Dechrau Newydd’ sy’n ceisio cefnogi entrepreneuriaid yng Nghymru i ddechrau mentrau cymdeithasol newydd.

Diolch i gyllid hael gan X, gall y prosiect ‘dechrau newydd’ gynnig cymorth a chyngor busnes i fentrau cymdeithasol newydd, gan eu helpu i greu’r sylfeini cryf sydd eu hangen i feithrin busnes llewyrchus a chynaliadwy.

Galwch heibio ein digwyddiad lansio i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn a gynigir, rhwydweithio, cyfarfod y tîm a gofyn iddynt yn bersonol am y cymorth sydd ei angen arnoch chi. Darperir cinio a bydd yn gyfle gwych i gyfarfod entrepreneuriaid eraill yn eich ardal.

11.30 – Cofrestru, te a choffi

12.00 – Areithiau croeso a chyflwyniad

13.00 – Cinio a rhwydweithio

13.45 – Cyfarfod y tîm – cyfle i gael sgwrs un-i-un am eich busnes

14.30 - Diwedd

Archebwch eich tocyn am ddim nawr a manteisiwch ar y cyfle i ddechrau eich taith menter gymdeithasol.

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan S4C Yr Egin

College Road

Carmarthen

SA31

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved