Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Buss i Teslafeltet?

Æra Strategic Innovation

Tuesday, 20 August 2019 from 08:00 to 10:00 (CEST)

Buss i Teslafeltet?

Ticket Information

Type End Quantity
RSVP 1d 20h 12m Free  

Share Buss i Teslafeltet?

Event Details

Urbaniseringen og endrede handlemønster begynner for alvor å endre på hvordan vi bor og beveger oss, og samtidig stiller samfunnet strengere krav til klimagassutslipp, luftkvalitet og menneskelig helse og sikkerhet.

Hva skjer når transportmidler går fra å være en eiendel til en leiendel, mobilitet fra å handle om fremkommelighet til å handle om personlighet og bussfeltene fra å være kollektiv- til å bli selektivfelt?

Paradoksene blir flere og tydeligere og det finnes nå et unikt spillerom til å påvirke og styre hvordan vi skal bevege oss for å bo og leve best mulig i byen.

I Floke tar vi utgangspunkt i det beste for å skape det neste.
Q-Free, NAF, Transportøkonomisk institutt og Æra har gått sammen for å definere Mobilitetsfloken.

Vi inviterer aktører på tvers av verdikjede og sektor til å delta i innovasjonsprosessen som har oppstart september 2019, og hvor et spekter av Norges fremste mobilitetsaktører den 29.april 2020 vil presentere nye svar på vår tids mobilitetsfloke.

Velkommen til frokostseminar hvor vi belyser temaet fra ulike perspektiv og forteller mer om en av vårt tids mest markedsorienterte og samhandlende innovasjonsreiser.

PROGRAM

08.00 Dørene åpnes

 

08.30 Velkommen

Simen Knudsen - Bærekraftsdirektør, Æra

 

Hva er Mobilitetsfloken?

Håkon Volldal - CEO, Q-Free

Aimée Skevik - Teknologidirektør, NAF

Gunnar Lindberg - Direktør, TØI

 

Rammer for byutvikling

Erling Fossen - CEO, Oslo Metropolitan Area

 

Kan vi designe ny mobilitetsatferd?

Elias Olderbakk og Erlend Grimeland - Ruter Gange, AHO

 

Erfaringer fra Byggfloken

Anders Fylling, Direktør for Faglig ressurssenter, Statsbygg

 

10.00 Takk for i dag!

Do you have questions about Buss i Teslafeltet?? Contact Æra Strategic Innovation

Save This Event

Event Saved

When & Where


Pakkhuset Oslo
2C Nedre Slottsgate
0153 Sentrum
Norway

Tuesday, 20 August 2019 from 08:00 to 10:00 (CEST)


  Add to my calendar

Organiser

Æra Strategic Innovation

Floke er et innovasjonsprogram fra Æra som demonstrerer hvordan vi kan gjøre dagens samfunnsutfordringer til morgendagens innovasjonsmuligheter.

Samfunnsutfordringer er som floker og løses best gjennom samarbeid og en helhetlig tilnærming. Floke samler aktører på tvers av sektorer og over verdikjeder til en strategisk innovasjonsprosess for å løse disse komplekse utfordringene. Sammen skaper vi nye svar som muliggjør verdiskapning til både samfunn og næringsliv.

http://era.as

http://floke.era.as

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.