Free

Bwlio Ar-lein ar gyfer Staff Ysgol a Llywodraethwyr - Caerdydd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

University Hall, Birchwood House

Birchwood Road

Penylan

Cardiff

CF23 5YB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Hanner diwrnod o hyfforddiant yn canolbwyntio ar Fwlio Ar-lein. Bwriad y digwyddiad hwn yw codi ymwybyddiaeth o gyfrifoldebau cyfreithiol ysgolion a’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i greu strategaethau effeithiol er mwyn mynd i’r afael â bwlio ar-lein.

Manylion y digwyddiad hwn

Bydd pob sesiwn yn:

  • eich helpu i ddiffinio bwlio ar-lein a deall y sefyllfa gyfreithiol bresennol
  • archwilio tueddiadau mewn technoleg a sut gallai'r rhain gael eu defnyddio i fwlio eraill
  • defnyddio sefyllfaoedd i drafod achosion ‘go iawn’ ac archwilio sut mae rheoli'r rhain
  • rhoi cyfle i chi rannu arferion da ac archwilio beth yw disgwyliadau Estyn mewn arolygon
  • eich helpu i ddeall beth i'w wneud os byddwch yn amau bod plentyn rydych yn gofalu amdano yn cael ei fwlio ar-lein

Beth fyddaf ei angen?

Byddai’n ddefnyddiol pe bai gennych chi fynediad at ddyfais symudol yn ystod y digwyddiad, ond nid yw’n hanfodol.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad hwn?

Ymarferwyr addysg, uwch-arweinwyr, Uwch Bersonau Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant ac unrhyw staff neu lywodraethwyr o ysgolion

I archebu lle:

Os oes gennych enw defnyddiwr a chyfrinair Hwb:

  • mewngofnodwch a chliciwch ar y botwm ‘cofrestru’ i archebu lle. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost at: onlinesafety@swgfl.org.uk

Os nad oes gennych enw defnyddiwr a chyfrinair Hwb:

  • os nad oes gennych enw defnyddiwr a chyfrinair Hwb archebwch trwy'r tudalen EventBrite yma.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae digwyddiadau Saesneg ar gael.

Bydd tystysgrifau presenoldeb yn cael eu rhannu.

Share with friends

Date and Time

Location

University Hall, Birchwood House

Birchwood Road

Penylan

Cardiff

CF23 5YB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved