Free

Bwlio Ar-lein ar gyfer Staff Ysgol a Llywodraethwyr - Caerfyrddin

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Carmarthen Library

9 St Peter's Street

Carmarthen

Carmarthenshire

SA31 1LN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Hanner diwrnod o hyfforddiant yn canolbwyntio ar Fwlio Ar-lein. Bwriad y digwyddiad hwn yw codi ymwybyddiaeth o gyfrifoldebau cyfreithiol ysgolion a’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i greu strategaethau effeithiol er mwyn mynd i’r afael â bwlio ar-lein.

Manylion y digwyddiad hwn

Bydd pob sesiwn yn:

  • eich helpu i ddiffinio bwlio ar-lein a deall y sefyllfa gyfreithiol bresennol
  • archwilio tueddiadau mewn technoleg a sut gallai'r rhain gael eu defnyddio i fwlio eraill
  • defnyddio sefyllfaoedd i drafod achosion ‘go iawn’ ac archwilio sut mae rheoli'r rhain
  • rhoi cyfle i chi rannu arferion da ac archwilio beth yw disgwyliadau Estyn mewn arolygon
  • eich helpu i ddeall beth i'w wneud os byddwch yn amau bod plentyn rydych yn gofalu amdano yn cael ei fwlio ar-lein

Beth fyddaf ei angen?

Byddai’n ddefnyddiol pe bai gennych chi fynediad at ddyfais symudol yn ystod y digwyddiad, ond nid yw’n hanfodol.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad hwn?

Ymarferwyr addysg, uwch-arweinwyr, Uwch Bersonau Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant ac unrhyw staff neu lywodraethwyr o ysgolion

I archebu lle:

Os oes gennych enw defnyddiwr a chyfrinair Hwb:

  • mewngofnodwch a chliciwch ar y botwm ‘cofrestru’ i archebu lle. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost at: onlinesafety@swgfl.org.uk

Os nad oes gennych enw defnyddiwr a chyfrinair Hwb:

  • os nad oes gennych enw defnyddiwr a chyfrinair Hwb archebwch trwy'r tudalen EventBrite yma.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae digwyddiadau Saesneg ar gael.

Bydd tystysgrifau presenoldeb yn cael eu rhannu.

Share with friends

Date and Time

Location

Carmarthen Library

9 St Peter's Street

Carmarthen

Carmarthenshire

SA31 1LN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved