£4

Bywyd Gwyllt gyda Golwg (taith cerdded) / Wildlife with a View (walk)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Craig-y-Nos Country Park

Brecon Road

Pen-y-cae

Swansea Valley

SA9 1GL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

[scroll down for English]

Taith gerdded (yn Saesneg) gyda Chris Jones o'r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog archwilio hanes naturiol Craig y Rhiwarth a gwarchodfa natur Allt Rhongyr.

Cychwyn: Parc Gwledig Craig-y-nos (AO cyf. grid SN 840155) SA9 1GL

Pellter: 5.5km / 3.5 milltir

Amser: 3.5 awr

Cyfanswm y dringo: 225m / 700tr

Gradd: Cymedrol

Cŵn: sori – dim cŵn (taith gerdded bywyd gwyllt)

I gael mwy wybodaeth am hyn ac eraill yn cerdded yng Ngŵyl Geoparc 2017, clicwch yma.

Er bydd y daith hon yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg, os oes digon o alw, yna gallwn gynnig yn y Gymraeg hefyd.


ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS:

A walk (in English) with Chris Jones of the Brecknock Wildlife Trust exploring the natural history of Craig y Rhiwarth and the Allt Rhongyr nature reserve.

Start: Craig-y-nos Country Park (OS grid ref SO 840155) SA9 1GL

Distance: 5.5km / 3.5 miles

Time: 3.5 hours

Ascent: 225m / 700ft

Grade: Moderate

Dogs: sorry – no dogs on this wildlife walk

For more information on this and other walks in the Geopark Festival 2017, click here.

Share with friends

Date and Time

Location

Craig-y-Nos Country Park

Brecon Road

Pen-y-cae

Swansea Valley

SA9 1GL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved