Free

Cabinet Connect event with Vaughan Gething

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Lecture Theatre 1

University Hospital Wales

Heath Park

Cardiff

CF14 4XW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Over the coming months Welsh Government Health Secretary Vaughan Gething will be travelling across Wales to speak with and listen to NHS staff about our health services.

The first of these meetings will be with staff at Lecture Theatre 1, University Hospital Wales, Cardiff and Vale at 12pm on Monday 27 March 2017.

The Health Secretary would like to invite you to join him for a question and answer session, where you’ll be able to put your questions and ideas to him. Seating is limited so please register by emailing HSSComms@wales.gsi.gov.uk to secure your place. If you’d like to ask a question or raise an issue would you provide it in your email.

Dros y misoedd nesaf bydd Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething yn teithio ledled Cymru i siarad â staff y GIG am ein gwasanaethau iechyd ac i wrando ar eu sylwadau.

Cynhelir y cyfarfod cyntaf i staff yn Narlithfa 1, Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd a’r Fro am 12pm ddydd Llun, 27 Mawrth 2017.

Hoffai’r Ysgrifennydd Iechyd eich gwahodd i ymuno ag ef mewn sesiwn holi ac ateb lle bydd cyfle ichi ofyn cwestiynau a rhannu eich syniadau ag ef. Gan fod nifer y seddi’n brin, e-bostiwch HSSComms@wales.gsi.gov.uk i gofrestru a chadarnhau eich lle. Os hoffech ofyn cwestiwn neu leisio barn a fyddech cystal â’i gynnwys yn yr e-bost.


Share with friends

Date and Time

Location

Lecture Theatre 1

University Hospital Wales

Heath Park

Cardiff

CF14 4XW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved