Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Christ Church Centre

BT Compound

Malpas Road

Newport

NP20 5PP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


Cabinet Connect event with Vaughan Gething


Welsh Government Health Secretary Vaughan Gething is coming to Newport to speak with and listen to NHS staff about our health services.


The meeting with staff is at the Christ Church Centre, BT Compound, Malpas Road, Newport, NP20 5PP.


Tea and coffee will be available from 12pm and the event starts at 12.30pm. This will give staff the opportunity to put forward questions to be raised during the session. The event ends at 2pm but we understand that some staff may need to arrive after 12.30pm or leave before the end to meet clinical or other commitments.


The Health Secretary would like to invite you to join him at the Christ Church Centre for a question and answer session, where you’ll be able to put your questions and ideas to him. Seating is limited so please register by emailing HSSComms@wales.gsi.gov.uk to secure your place. If you’d like to ask a question or raise an issue in advance would you email to the same address.
Digwyddiad Cwrdd â'r Cabinet gyda Vaughan Gething


Mae Vaughan Gething, Ysgrifennydd Iechyd Llywodraeth Cymru, yn dod i Gasnewydd i siarad â staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) am ein gwasanaethau iechyd, ac i wrando ar eu barn.


Mae'r cyfarfod â'r staff yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Gynadledda Christchurch, BT Compound, Malpas Road, Casnewydd, NP20 5PP.


Bydd te a choffi ar gael o 12pm ac mae'r digwyddiad yn dechrau am 12.30pm. Bydd hyn yn rhoi cyfle i'r staff gyflwyno cwestiynau i'w codi yn ystod y sesiwn. Mae'r digwyddiad yn dod i ben am 2pm ond rydym yn deall y bydd rhai staff yn cyrraedd ar ôl 12.30pm neu'n gadael cyn i'r digwyddiad ddod i ben oherwydd ymrwymiadau clinigol ac ati.


Hoffai’r Ysgrifennydd Iechyd eich gwahodd i ymuno ag ef yng Nghanolfan Christchurch ar gyfer sesiwn holi ac ateb lle bydd modd ichi ofyn cwestiynau a chyflwyno syniadau iddo. Nifer cyfyngedig o leoedd fydd ar gael felly cofrestrwch drwy anfon e-bost i HSSComms@cymru.gsi.gov.uk i gadw lle. Os hoffech ofyn cwestiwn neu godi mater ymlaen llaw, mae croeso i chi eu hanfon i'r un cyfeiriad e-bost.Share with friends

Date and Time

Location

Christ Church Centre

BT Compound

Malpas Road

Newport

NP20 5PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved