Free

Cadwedigaeth Ddigidol & Archives Hub - Digital Preservation & Archives Hub

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ystafell y Cyngor - Council Chamber

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - National Library of Wales

Penglais

Aberystwyth

SY23 3BU

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Gweithdy Cadwedigaeth Ddigidol CACC a digwyddiad Archives Hub

Dydd Mawrth 26 Medi 2017, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Bore: Sesiwn hyfforddi ar y llif gwaith cadwedigaeth ddigidol newydd gyda Jake Henry, Rheolwr Prosiect.

Prynhawn: bydd y tîm Archives Hub yn ymuno â ni i drafod y gwaith a gyflawnwyd, a’r heriau a chynaliadwyedd wrth geisio darparu mynediad i wybodaeth aml-lefel manwl i gasgliadau gwasanaethau archifau ledled Cymru. Bydd hyn yn cynnwys trosolwg ar y llif gwaith Archives Hub a’r gofynion, arddangosiad o'r system CIIM y gall gwasanaethau eu defnyddio i lwytho disgrifiadau, a thrafodaethau ar gynlluniau ar gyfer y dyfodol.ARCW Digital Preservation workshop and Archives Hub event
Tuesday September 26th 2017, National Library of Wales

AM: A class-room based training session for the new digital preservation workflow with Project Manager Jake Henry.

PM: the Archives Hub team will join us to reflect on the achievements, challenges and sustainability of the work to provide access to detailed multi-level collection information from archive services across Wales. This will include an overview of the Archives Hub workflow and requirements, a demonstration of the CIIM system which services can use to upload descriptions, and discussions on future plans.

Share with friends

Date and Time

Location

Ystafell y Cyngor - Council Chamber

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - National Library of Wales

Penglais

Aberystwyth

SY23 3BU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved