Caernarfon Foster Carer Session (CSE)
Free
Caernarfon Foster Carer Session (CSE)

Caernarfon Foster Carer Session (CSE)

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

The Galeri

Caernarfon

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

These awareness raising sessions look at Child Sexual Exploitation (CSE), the associated risks, and what to look out for. With input from Barnardo’s and North Wales Police, you will have the opportunity to take part in a question and answer session on how to manage young people and what to do if you have concerns.

You will also have the chance to talk with other foster carers in similar situations.

The sessions are free of charge.

 

Bydd y sesiynau codi ymwybyddiaeth hyn yn edrych ar faes Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant, y risgiau cysylltiedig, a beth i gadw llygad amdano. Bydd Barnardo's a Heddlu Gogledd Cymru yn cymryd rhan hefyd, a bydd gennych chi gyfle i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb ynghylch sut i reoli pobl ifanc, a beth i’w wneud os oes gennych chi bryderon.

Bydd cyfle hefyd i chi siarad â gofalwyr maeth eraill sydd mewn sefyllfaoedd tebyg.

Mae'r sesiynau hwn am ddim.

Share with friends
Date and Time
Location

The Galeri

Caernarfon

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved