Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Cafê CULT
Blas ar Sgiliau Digidol AM DDIM
FREE Digital Skills Taster

CULT Cymru

Thursday, 28 September 2017 from 18:00 to 21:00 (BST)

Cafê CULTBlas ar Sgiliau Digidol AM DDIM FREE Digital...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
Blaendal / Deposit
Ad-dali'r y blaendal ar ôl mynychu'r sesiwn/ The deposit will be repaid after attending the session.
27 Sep 2017 £10.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Cafê CULTBlas ar Sgiliau Digidol AM DDIM FREE Digital Skills Taster

Event Details

Cafê CULT

     

SGILIAU DIGIDOL I BOBL GREADIGOL

DIGITAL SKILLS FOR CREATIVES

Blasu Sgiliau Digidol Newydd

A Taste of the Latest Digital Skills

28 Medi 2017

28 September 2017

18:00 - 21:00

18:00 - 21:00

Clwb BBC, Llandaf, Caerdydd

BBC Club, Llandaff, Cardiff


Cyfle i drafod eich anghenion digidol gydag eraill yn y diwydiannau creadigol.

  • Hoffech chi gael gwefan sy'n hawdd diweddaru?
  • Ydych chi'n gwybod sut i hyrwyddo eich hun yn effeithiol ar gyfryngau cymdeithasol?
  • Hoffech chi wybod sut i gyd-weithio yn y byd digidol?
  • Ydy eich mewnflwch e-bost yn gorlifo ac yn hala chi'n wallgof?

Dewch i ddarganfod mwy am Weithdai Sgiliau Digidol newydd CULT Cymru, a'r tueddiadau diweddaraf i weithio'n effeithiol.

An opportunity to discuss your digital requirements with other creatives.

  • Would you like to have a website that is easy to update? 
  • Do you know how to promote yourself effectively on social media?
  • Would you like to know how to work collaborately in the digital world?
  • Is your e-mail inbox overflowing and driving you crazy?

Come and find out about CULT Cymru's new Digital Skills Workshops and the latest trends in effective working practices.


            

Carl Morris "digital skills innovator"  will offer a taste of our latest workshops on Wordpress, Social Media, Google Drive, Trello and alternative methods of working digitally.

Ask the expert for some tasty tips!

Bydd Carl Morris "arloeswr sgiliau digidol" yn cynnig blas o'n gweithdai diweddaraf ar Wordpress, Cyfryngau Cymdeithasol, Google Drive, Trello a dulliau amgen o weithio yn ddigidol ac am glywed am eich angehenion chi.

Gofynnwch i'r arbenigwr am ychydig o awgrymiadau blasus!

              


Amseroedd:

18:00 - 18:30 - Cofrestru gyda bwffe ysgafn

18:30 - 20:30 - Sesiwn: Blasu Sgiliau Digidol

20:30 - 21:00 - Rhwydweithio

Os ydych am fwy o wybodaeth cysylltwch â :  rachel@bectu.org.uk


Timings:

18:00 - 18:30 - Registration with light buffet

18:30 - 20:30 - Session: Digital Skills Taster

20:30 - 21:00 - Networking

If you require further information email :  rachel@bectu.org.uk


Hyfforddwr: Carl Morris

Mae Carl yn gweithio fel hyfforddwr, cynghorydd a datblygwr meddalwedd llawrydd dwy-ieithog. Mae e'n ymddiddori mewn arloesedd cyfryngau digidol, yn enwedig ei ddefnydd gan gelfyddydau, diwydiannau creadigol, siaradwyr Cymraeg a chymunedau cynaliadwy. Yn ddiweddar mae e wedi gweithio gyda chleientiaid a phartneriaid gan gynnwys Wikimedia UK, Heavenly Recordings, Prifysgol Aberystwyth a CULT Cymru. Mae e hefyd yn droelliwr tiwns a dyfeisiwr y gelfyddyd Sleeveface. Ei gwefan yw morris.cymru

Trainer: Carl Morris

Carl is a bilingual freelance trainer, consultant and software developer. His professional interest is in digital media innovation, particularly in its use by arts, creative industries, Welsh speakers and sustainable communities. Recently he has worked with clients and partners including Wikimedia UK, Heavenly Recordings, Aberystwyth University, and CULT Cymru. He is an avid DJ and creator of the artform Sleeveface. His website is morris.cymru 


Darperir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materiod yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Do you have questions about Cafê CULTBlas ar Sgiliau Digidol AM DDIM FREE Digital Skills Taster? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


BBC
Llantrisant Road
Llandaff
CF52YQ
United Kingdom

Thursday, 28 September 2017 from 18:00 to 21:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect arloesol rhwng yr undebau creadigol - BECTU, Equity, Undeb y Cerddorion, a Undeb yr Ysgrifenwyr.   Cefnogwyd gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.  Creuwyd yn 2008.

Trwy gweithio gyda'n partneriaid amrywiol rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

An innovative project between creative unions BECTU, Equity, the Musicians Union and the Writers' Guild in Wales.  We are supported via the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund. Created in 2008.

Working with our many partners we support the professional development of industry workers by organising workshops, master classes, networking opportunities, events and offer information and support.

  Contact the Organiser
Cafê CULT
Blas ar Sgiliau Digidol AM DDIM
FREE Digital Skills Taster
Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.