Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion

Ysgol Busnes Caerdydd

Adeilad Aberconwy

Rhodfa Colum

CF10 3EU

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Ymunwch â ni yn ein Caffi Ôl-raddedigion i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer Medi 2019.

Yng Nghaffi'r Ôl-raddedigion, byddwch yn gallu gofyn cwestiynau a thrafod eich opsiynau dros goffi gyda’r tîm ôl-raddedig a rhai o’n myfyrwyr presennol. Ni fydd unrhyw staff academaidd yn bresennol yn y bore agored. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys sgwrs ariannu i roi rhagor o wybodaeth i chi.

Cynhelir y Caffi Ôl-raddedigion ar yr un diwrnod â’r Diwrnod Agored i Is-raddedigion sy’n golygu y bydd hefyd gennych chi gyfle i fynd i rai o’r gweithgareddau canlynol sy’n cael eu cynnal yn y digwyddiad hwnnw a allai fod o ddiddordeb:

  • Taith o’r ddinas
  • Ffilmiau Caerdydd...gyda phopgorn yn rhad ac am ddim
  • Arddangosfa Diwrnod Agored – Prif Adeilad (Preswylfeydd, Cefnogi Myfyrwyr ac Anabledd, Ieithoedd i Bawb, Cymraeg i Bawb, Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, a Chwaraeon ac Ymarfer Corff)
  • Llyfrgelloedd y Brifysgol

Amserlen Caffi'r Ôl-raddedigion:

  • 09:00 – 09:30 – Cofrestru
  • 09:00 – 12:00 – Sesiwn wybodaeth galw heibio a choffi gyda’r tîm Ôl-raddedig a myfyrwyr
  • 10:30 – 11:00 - Ariannu eich Gradd Meistr


Cewch ragor o wybodaeth am gyllid a chyrsiau a addysgir ar ein tudalennau gwe.

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael y newyddion diweddaraf am y digwyddiad.

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Cewch dynnu’r caniatâd hwn yn ôl ar unrhyw adeg.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion

Ysgol Busnes Caerdydd

Adeilad Aberconwy

Rhodfa Colum

CF10 3EU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved