CAIPTEAN CORA - Dràma le pùpaidean /Puppet show for P1-P4

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

City of Glasgow College

190 Cathedral Street

Glasgow

G4 0RF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

CAIPTEAN CORA!

Le/by Lana Pheutan, MJ Deans, Beth Frieden agus Muireann Kelly

Dealbh-chuich le pùpaidean /Puppet show for P1-P4


Tha Cora air ais sa bhaile mhòr ’s i ag ionndrainn a caraid Calum.

Cò dh’fhaodadh a cur ann an deagh shunnd agus gàire oirre a-rithist?

Le òrain, pùpaidean agus càirdeas, cò aig a tha fios dè idir a tha romhainn?

’S ann a’ Ghàidhlig a tha an dealbh-chluich seo air fad agus furasta a thuigsinn do luchd-ionnsachaidh, oir bidh tòrr òrain, spòrs agus pùpaidean na lùib.


Cora is back in the city and missing her pal Calum.

Who could help lift her gloomy mood and put a smile on her face again?

With songs, friendship and puppets, who knows what is going to happen?

The show is all in Gàidhlig and is easy to follow for those just learning, with lots of interaction, songs and puppets.


Stiùirche/Director - Muireann Kelly

Pùpaidean/Puppets - Ella McKay

Dealbhadh/Set & Costume Design - Alice Watson


Freagarrach dha/Suitable for: P1-4

Running time: 20-25 mins

Dates: Monday 14th & Tuesday 15th Oct 2019

Show Times: 10am,11am,12pm, 2pm, 3pm and 4pm

Venue: Glasgow City College - Meet at the reception on the 2nd floor 10 mins before the start of each show


Le taic bho/Supported by Bòrd na Gàidhlig, Mòd Glaschu 2019 & Alba Chruthachail

Date and Time

Location

City of Glasgow College

190 Cathedral Street

Glasgow

G4 0RF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved