Free

Camarthenshire Health and Well-being Group\ Grŵp Iechyd a Lles Sir Gâr

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Cyfarfod Zoom ar gyfer Sefydliadau’r Trydydd Sector. Zoom meeting for Carmarthenshire Third Sector Organisations.

About this Event

Grŵp Iechyd a Lles y Trydydd Sector Sir Gâr

Dyma gyfle i sefydliadau rannu profiadau a syniadau a thrafod unrhyw faterion sy’n effeithio arnyn nhw yn ystod yr argyfwng hwn

Nodau’r rhwydwaith hwn yw

  • caniatáu i sefydliadau’r 3ydd Sector (sy’n gweithio ym maes iechyd a lles) gefnogi gweithrediad Cynllun Llesiant Sir Gâr
  • rhannu gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd ym maes iechyd a lles yn Sir Gaerfyrddin

Anfonir dolen Zoom atoch wrth archebu’ch lle

:::::::::::

Carmarthenshire 3rd Sector Health and Well-being Group

This is an opportunity for organisations to share experiences and ideas and discuss any issues affecting them during this crisis.

The aims of this network are to

  • allow 3rd Sector organisations (working in the field of health and well-being) to support the implementation of the Carmarthenshire Well-being Plan.
  • link with the work of CUSP
  • share information on what’s happening in health and well-being in Carmarthenshire

Please register to receive joining instructions.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved