Free

Camau cyntaf i greu ffilm / First steps into filmmaking

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Gynradd Talyllychau

Talyllychau

Llandeilo

Sir Gaerfyrddin

SA19 7YH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This event will be run through the medium of Welsh. English resources and courses are also available, please contact Cardiff@intofilm.org for more information

"Mae angen i blant a phobl ifanc ddysgu sut i wneud mwy na defnyddio technoleg yn unig a datblygu'r wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen i ymwneud â'r dechnoleg honno mewn ffordd greadigol fel dysgwyr ac fel aelodau o weithlu technegol gymwys y dyfodol" - Yr Athro Donaldson, Adolygiad Annibynnol o'r Cwricwlwm a'r Trefniadau Asesu yng Nghymru

Does yna ddim amser gwell i'w gael i ymuno gydag Into Film. Ein nôd yw darparu'r sgiliau, gwybodaeth a'r adnoddau i athrawon i ddefnyddio ffilmiau yn hyderus i ysbrydoli, dal sylw ac ysgogi disgyblion.

Mae Into Film yn elusen addysg sy'n rhoi lle canolog i ffilm ym mhrofiad dysgu a phrofiad diwyllianol plant a phobl ifanc. Mae ein rhaglen uchelgeisiol ledled y DU yn rhoi cyfleoedd heb eu hail i bobl ifanc 5-19 mlwydd oed weld, meddwl, creu a dychmygu, gan gyfrannu at eu datblygiad addysgol, diwylliannol, creadigol a phersonol. Drwy gydweithio a'r sector addysg, ein nod yw gwella cyrhaeddiad a chefnogi addysg sy'n cydio, drwy ddarparu:

- hyfforddiant DPP i ddefnyddio ffilm a chreu ffilm mewn ffyrdd addysgiadol

- adnoddau addysgol sy'n eich helpu chi i ddefnyddio ffilm yn yr ystafell dosbarth

- digwyddiadau wedi'u harwain gan y diwydiant sy'n ysbrydoli, yn ehangu gorwelion ac yn datblygu dyheadau

- yr gefnogaeth i gynnal clwb ffilm allgyrsiol rheolaidd

Dyma sesiwn ymarferol sydd wedi'i anelu i'ch arfogi fel athrawon a'r sgiliau i ddefnyddio ffilm o fewn y dosbarth er mwyn codi safonau ac ysgogi cymhelliant. Cynhelir gweithgareddau rhyngweithiol gan gynnwys 5,4,3,2,1 sydd wedi'i deilwra i ddarparu strwythur a chynllun ichi ei ddefnyddio a'ch myfyrwyr wrth iddyn nhw greu ffilm fer o fewn y dosbarth. Yn wir, y nod yw darparu arweiniad ichi fel y bod modd ichi ddefnyddio'r dechnoleg fodern i greu ffilmiau byr am unrhyw bwnc o Hanes i Wyddoniaeth. Ar ben hyn darperir cyngor ar sut i addasu'r technegau ar gyfer anghenion eich dosbarth er mwyn sicrhau y bod y myfyrwyr yn dysgu am y pwnc drwy ddefnyddio ffilm ond hefyd yn hogi a mireinio eu sgiliau llythrennedd, llafar a gwaith tim.Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Gynradd Talyllychau

Talyllychau

Llandeilo

Sir Gaerfyrddin

SA19 7YH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved