Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Alun A2.01

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


Mae Arweinwyr Gwersyll yn dod heibio'r brifysgol i roi'r holl wybodaeth, ysbrydoliaeth a chyngor i chi gael gwaith cyflogedig mewn gwersyll haf preswyl yn America. Dewch draw i'n cyflwyniad, sy'n para awr, i gael gwybod popeth sydd angen ei wybod am weithio yn America! Mae'n gyfle gwych i gyfarfod â'n staff a chyfranogwyr blaenorol, cael gwybod yr hyn allech chi ei wneud a chael atebion i'ch cwestiynau!

Camp Leaders are popping by your university to dish out all the information, inspiration and advice for your paid residential summer camp job in America.

Share with friends

Date and Time

Location

Alun A2.01

View Map

Save This Event

Event Saved