Unavailable

CANCELLED - Environet - Capacity Building Event - Llandrindod Wells

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Pavilion

Spa Rd

Llandrindod Wells

LD1 5EY

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Unfortunately we have had to cancel this event due to poor subscription, but we'd love it if you could join another of our events - Links for Cardiff and Wrexham Events:

Wrexham - https://www.eventbrite.co.uk/e/environet-capacity-building-event-wrexham-tickets-32116131213

Cardiff - https://www.eventbrite.co.uk/e/environet-capacity-building-event-cardiff-tickets-32113451197

N.B. To help us to make approporiate arrangements with regards to dietary requirements and language preference - where possible, please register for this event by 21/03/2017.


Join us for these free informative and participatory events!

10:30 - WELCOME & INTRODUCTION

10:45 - PQASSO Essentials -
Strengthening the governance of smaller organisations in Wales

11:15 - Heritage Lottery Fund
- Funding opportunities for your environmentally focussed projects

11:45 - TEA & COFFEE

12:10 - Well-being of Future Generations Act -
Acting today for a better tomorrow

13:00 - LUNCH


14:00 - Localgiving -
Supporting charities and community groups in Wales to develop digital fundraising skills

14:30 - Active Inclusion Fund -
An introduction into how this EU fund can be used by smaller groups and charities in Wales

15:00 - Groundwork - Tesco Bags of Help -
Small grants

15:30 - Final Questions & Close


Who this course is for -
Any community group or third sector organisation wanting to start or develop an environmental project


Ymunwch â ni, yn rhad ac am ddim, yn y digwyddiadau cyfranogol hyn a fydd yn llawn gwybodaeth!

10:30 - CROESO A CHYFLWYNIAD

10:45 - Hanfodion PQASSO - Cryfhau trefn lywodraethu mudiadau bach yng Nghymru

11:15 - Cronfa Dreftadaeth y Loteri -
Cyfleoedd am gyllid i'ch prosiectau sy'n canolbwyntio ar yr amgylchedd

11:45 - TE A CHOFFI

12:10 - Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
- Gweithredu heddiw ar gyfer gwell yfory

13:00 - CINIO

14:00 - Localgiving - Yn cefnogi elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru i ddatblygu sgiliau codi arian digidol

14:30 - Cronfa Cynhwysiant Gweithredol - Cyflwyniad i'r ffordd y gall grwpiau ac elusennau bychain yng Nghymru fanteisio ar y gronfa Ewropeaidd hon

15:00 - Groundwork - Tesco Bags of Help - Grantiau bychain

15:30 - CWESTIYNAU TERFYNOL A DIWEDD

Ar gyfer pwy mae'r cwrs - Unrhyw grŵp cymunedol neu fudiad trydydd sector sydd am ddechrau neu ddatblygu prosiect amgylcheddol

Share with friends

Date and Time

Location

The Pavilion

Spa Rd

Llandrindod Wells

LD1 5EY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved