£16.32

Canŵio ar y Gwy

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Maes parcio Clas-ar-wy

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dyma eich cyfle i deithio fyny’r Afon Gwy mewn canŵ o Clas-ar-wy i’r Gelli Gandryll, gyda chwmni Interactivities.

Mwynhewch rwyfo’n hamddenol a chael cyfle i fwynhau’r bywyd gwyllt sydd ar lannau’r afon wrth i chi deithio heibio ar eich taith.

Byddwch yng nghwmni Fred Wright o Interactivities a fydd yn eich helpu drwy roi cyfarwyddiadau a darparu offer ar eich cyfer.

Unwaith y byddwch wedi cyrraedd y Gelli Gandryll, bydd gennych amser i gael tamaid i’w fwyta cyn mynd ar daith tywys o amgylch Gelli Gandryll gyda thywyswyr o’r dref.

Bydd amser i wneud ychydig siopa ar ddiwedd y daith hefyd!

Ar ddiwedd y noson byddwch yn cael eich casglu o ganol tref y Gelli Gandryll er mwyn teithio yn ôl i Clas-ar-wy i gasglu eich car.

Share with friends

Date and Time

Location

Maes parcio Clas-ar-wy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved