£37.06

Captivating Conifers Course / Cwrs Conifferau Cyfareddol

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Captivating Conifers Course

Conifers are a fascinating group of plants, including cedars, firs, hemlocks, larches, pines and spruces.

During this course Growing the Future’s Science Officer, Dr Kevin McGinn, will introduce the key features used to identify different conifer families and species and will explain the origins of some ‘dwarf’ garden conifers.

The course will begin in our teaching lab, moving on to a tour of conifers in the Garden’s living collections. Beginners and improvers welcome.

Booking is essential. 10.30am-3pm. £35 (£32 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150. Price includes entry to the Botanic Garden following your course.

Course delivered as part of the Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Cwrs Conifferau Cyfareddol

Mae conifferau yn grŵp diddorol o blanhigion, gan gynnwys cedrwydd, pinwydd, hemlog, llarwydd a sbriws.

Yn ystod y cwrs hwn, bydd Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn, yn cyflwyno’r nodweddion allweddol a ddefnyddir i nodi gwahanol deuluoedd a rhywogaethau conifferaidd, gan hefyd esbonio tarddiad rhai conifferau gardd ‘corachaidd’.

Bydd y cwrs hwn yn dechrau yn ein labordy addysgu, gan symud ymlaen at daith o gonifferau yng nghasgliadau byw’r Ardd. Croeso i ddechreuwyr a’r rheini sydd am wella.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10.30yb-3yp. £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda. Mae’r pris yn cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg yn dilyn eich cwrs.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved