£10 – £12.50

Capturing Worlds with James Griffiths/Canfod Bydoedd gyda James Griffiths

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Mostyn Gallery

11-12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Saturday March 31st: 11am-5pm Capturing Worlds with James Griffiths

Build miniature landscapes to trick the camera.

James’ art work explores the relationship between place and identity, creating fictional documentation through the crude manipulation of images.

---

Sadwrn Mawrth 31ain: 11yb-5yh Canfod Bydoedd gyda James Griffiths

Adeiladwch dirweddau miniatur i dwyllo’r camera.

Mae celf James yn ymchwilio i’r berthynas rhwng lle a hunaniaeth, gan greu dogfennaeth ffuglennol drwy ddefnydd amrwd o ddelweddau.

---

£12.50 per workshop or 3 for £30.

Workshops include a 1 hour break. Please bring packed lunches.

---

£12.50 y gweithdy neu 3 am £30.

Gweithdai yn cynnwys torriad 1 awr. Dewch â bocs bwyd.

Share with friends

Date and Time

Location

Oriel Mostyn Gallery

11-12 Vaughan Street

Llandudno

LL30 1AB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved